سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دعوت به پویش مردمی مبارزه با کرونا

دعوت به پویش مردمی مبارزه با کرونا

نامه‌ای به تمامی انجمنهای گروه پزشکی و غیرپزشکی، جامعه پزشکی، خوانندگان، موسیقیدانان، هنرپیشهگان، فیلمسازان، معلمان، مسوولین مدارس، عکاسان، کاریکاتوریستها، ورزشکاران، فعالان ورزشی، فعالان مجازی، نویسندگان، سخنرانان و تمامی مشاهیر و چهرههای شاخص و مردمی کشور:

با سلام و احترام،

به استحضار میرساند، همهگیری ویروس کرونا (کووید-۱۹) و پیشبینیهای اپیدمیولوژیک، آلودگی سریع بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور و مرگ و میر حدود ۲ درصد از آنها را در صورت ادامه رفتارهای پرخطر مردم بسیار محتمل میداند. واقعهای فاجعهبار که در کوران بیاعتمادی و بیتفاوتی اجتماعی بر سرعت آن افزوده خواهد شد. تاکید میشود که این اتفاق نزدیک است اگر ندانیم، نفهمانیم و مردمان عزیزمان همچنان غفلت کنند.

جامعه پزشکی و پرستاری و نظام سلامت کشور به شدت درگیر و در معرض این بیماری بوده که با تحلیل قوا، ابتلا و مرگ دلخراش آنان، با مردمی روبرو خواهیم بود که بیپناه و سرگشته از خدمات درمانی خواهند بود.

فارغ از هرگونه تساهل اولیه و عدم پیشبینی و آمادگی در موعد مناسب، به هر روی شاهد فاجعهای خواهیم بود که همگی ما در معرض آن قرار داریم و در حال حاضر هیچ راهی به جز قطع چرخه انتقال ویروس در جمعیت نمیتواند در مهار آن موثر باشد و این نیازمند آگاهی، مسوولیتپذیری و تحمل هموطنان عزیز برای جداسازی خود از جمعیت مبتلاست.

اکنون وقت همزبانی است. مهلتی برای زنده ماندن و فرصتی برای زنده نگه داشتن یکدیگر است. وقت آن است که باور هولناک خود را به شما تفهیم کنیم زیرا میدانیم که تا کنون چقدر مبتلا و مرگ داشته و از این پس نیز خواهیم داشت. بناست همه خانوادهها داغدار شوند.

ای عزیز گرانمایه و ای تاثیرگذار در عرصه اجتماعی، وقت آن است از اعتبار اجتماعی خود مایه گذاشته تا چهرهای تاریخی از همدردی و همآهنگی برای نجات مردم به یادگار بگذاریم و در آینده نزدیک حسرت امداد و داغ ندانمکاری را بر دوش نکشیم.

اکنون پس از همفکری به این نتیجه رسیدهایم که اگر گروههای مرجع و چهرههای شاخص اجتماعی در پویشی هماهنگ شرکت نموده و همصدا با جامعه پزشکی مردم را آگاه نمایند، میتوان از وزن این فاجعه کاست. پیشنهاد مشخص این است که آن سرور عزیز، توصیه نخبگان پزشکی را برای در خانه ماندن به صورت عملی به مردم نشان داده و طرفداران خود را ترغیب به این امر نمایند.

با این اقدام عملی که به عنوان «پویش مردمی مبارزه با کرونا» معروف خواهد شد امکان قطع زنجیره انتقال این ویروس به سادگی میسر است. ملتمسانه تقاضا دارد تمامی اعتبار، شهرت و امکانات خود را برای این پویش ملی به اشتراک بگذارید که آینده قضاوتگر و دادار شاهدی عادل است.

اعلام همراهی با این پویش از طریق پست الکترونیک info@isgp.ir و یا آدرس تلگرامی isgp_admin@ و همچنین شماره واتسآپ 09107599242 به منظور هماهنگی و اتخاذ روش مناسب مزید افتخار است.

دکتر عباس کامیابی

 

هدف:

خودمراقبتی خانوادهها در مقابل آلودگی به ویروس کرونای کووید-۱۹ از طریق «نگاه داشتن مردم در خانه» برای  پرهیز از  تماس با جمعیت آلوده یا آلوده کردن جمعیت سالم

راهبرد: بهرهگیری از اعتبار اجتماعی گروههای مرجع و مشاهیر برای ترغیب جامعه هدف

سازماندهی: ایجاد کمپین نظاممند، غیردولتی و مجازی به منظور استفاده از روشهای جامعهشناختی و روانشناختی

عملیات:

- ایجاد هستهی مرکزی برای همفکری، هماهنگی و  برنامهریزی از میان مراجع اجتماعی و مشاهیر مورد نظر و داوطلب

- دعوت از گروههای مرجع شامل: پزشکان، معلمین و همچنین مشاهیر شامل: هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان و ...

- تهیهی متون مورد نیاز با استفاده از نظرات عوامل فوق با هماهنگی جامعهشناسان و روانشناسان با محتوای موثر

- شناسایی کلیهی گروهها و رسانههای مجازی در تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، پایگاههای اینترنتی برای ارسال محتوا

- تهیهی فیلمهای حداکثر یک دقیقهای، با دعوت به چالش و انتشار مستقیم و غیرمستقیم در گروهها و رسانههای مجازی

- جمعآوری محتوای تهیه شده و همچنین فیلمها و سایر موارد منتشر شده در یک بانک اطلاعاتی جهت استفاده و نشر

- پایش و ارزیابی کلیهی گروهها و بازخورد نظرات مردمی و تعیین گامها و روشهای بعدی برای بهرهوری و توسعهی بیشتر

روش کار:

- هستهی پویش مردمی متشکل از نمایندگان یا هماهنگکنندگان جامعهی هنری، جامعهی پزشکی، جامعهی ورزشی، جامعهی تحصیلی و سایر مشاهیر به انضمام برخی از نخبگان جامعه شناسی، روانشناسی و همچنین صاحبنظران علوم  مرتبط با مدیریت بحران است. این هسته با آسیب شناسی وضعیت موجود، ضمن تامین محتوای صادقانه و واقعی برای گروههای مختلف تلاش میکند با الگوسازی موثر از مشاهیر فضایی از دلسوزی و همسازی عمومی را مهیا سازند. در هستهی پویش مردمی همچنین پیشنهادات گروهها و بازخوردهای مردمی تحلیل و اتخاذ تصمیم میشود.

- پزشکان با ارتباط مجازی یا تلفنی با بیماران خود،  توصیههای لازم درمانی و تاکید بر ماندن در منزل را خواهند داشت.

- روش کار در مورد معلمین برقراری ارتباط تلفنی با یکایک دانشاموزان و حل مشکلات درسی و تاکید بر ماندن در منازل و ایفای نقش آنان به عنوان پلیس خانه برای رعایت اصول بهداشتی است.

- سایر گروهها بنا به اقتضائات حرفهای خود نسبت به تامین محتوا و مدیای موثر اقدام و در فضای مجازی نشر میدهند.

بیانیه پویش مردمی مبارزه با کرونا

فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی پیوسته به پویش مردمی مبارزه با کرونا

دانلود(PDF) دعوت به پویش مردمی

دانلود(PDF) طرح پویش مردمی مبارزه با کرونا

تگ ها: فراخوان برای همه دعوت
اشتراک‌گذاری:
۱۴۴۸۵

پیشنهاد دوره:


نظرات (۰)

نظر بدهید