سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

پوسترهای دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

پوسترهای دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

برای مشاهده هر پوستر لطفا روی عنوان آن کلیک کنید:

 

پوستر وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پوستر وضعیت سلامت معنوی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی کرمانشاه

پوستر ملاحظات اخلاقی ایجاد محدودیت های اجتماعی در پیشگیری و کنترل اپیدمی کرونا از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پوستر تبیین چالشهای اخلاقی دندانپزشکی از راه دور از دیدگاه دندانپزشکان شهر تبریز: مطالعه کیفی

پوستر بررسی ارتباط بین شدت تنیدگی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

پوستر ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در انجام مشاوره های نازایی بر کیفیت زندگی زوجین نابارور

پوستر بررسی میزان خستگی از شفقت پرستاران در دوره پاندمی کووید 19

پوستر تعارض با تابوی بیماران مبتلا به سیروز کبدی: یک مطالعه کلیدی

پوستر موانع سازگاری اجتماعی در بیماران مبتلا به سیروز کبدی یک مطالعه کیفی

پوستر تصمیم گیری اخلاقی و ارتباط آن با رفتار حرفه­ای در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پوستر بررسی مراقبت مادری احترام‌آمیز و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان سال 1401

پوستر راهبردهای مدیریت تعارضات اخلاقی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مطالعه تحلیل محتوا

پوستر میزان آگاهی دانشجویان رشته های علوم پزشکی از منشور حقوق بیمار 

پوستر کشف و تبیین مولفه های اخلاقی استقلال بیمار در بخش های مراقبت ویژه از دیدگاه بین حرفه ای

پوستر آگاهی و نگرش پزشکان و مصرف کنندگان مراقبت های بهداشتی نسبت به تبلیغات پزشکی: یک مرور سیستماتیک

پوستر تبیین چالش های اخلاقی و راهکارهای کاربردی از دیدگاه مدیران پرستاری

پوستر همبستگی شجاعت و دیسترس اخلاقی پرستاران اتاق عمل در بحران شیوع بیماری کووید 19

پوستر مراقبت از منظر هستی

پوستر تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مراقبت از بیمار در مرحله پایان زندگی جهت پرستاران بخش مراقبت­های ویژه

پوستر  شناسایی دیدگاه مدرسین اخلاق پزشکی از برنامه درسی اخلاق و تعهد حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

پوسترسنجش بيمار محوري در برنامه درسي پنهان و ارتباط آن با مهارت هاي ارتباطي دانشجويان پزشكي

پوستر شناسایی دیدگاه مدرسین اخلاق پزشکی از برنامه درسی اخلاق و تعهد حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی

پوستر بررسی دیسترس اخلاقی و عوامل مرتبط با آن در کاردرمانگران شاغل در شهر تهران

تربررسی استدلال اخلاقی با شجاعت اخلاقی دردانشجویان پرستاری

پوستر اثر بخشی رویکرد بازاندیشی هولمز بر رفتار و تعهد حرفه ای دانشجویان مامایی

پوستر بررسی رابطه سندرم قربانی ثانویه و حساسیت اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران 1400

‎پوستر اهمیت حفظ کرامت و شان انسانی در مراقبت های پایان زندگی

پوستر ارتباط سلامت معنوی با رضایت شغلی پرستاران در مرکز آموزشی - درمانی شهداء تبریزی

پوستر ارتباط سلامت معنوی پرستاران با درک پرستاران از شایستگی خود در ارائه مراقبت معنوی به بیماران

پوستر بررسی مراقبت مادری احترام‌آمیز و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان سال   1401

پوستر چالش های اخلاقی مراقبت در منزل از منظر پرستاران: یک تحلیل محتوای کیفی

پوستر تجربیات پرستاران از ارزش های اخلاق پرستاری مراقبت در منزل: حفظ هویت حرفه ای

پوستر بررسی مسائل اخلاقی ارائه دهندگان خدمات سلامت حین مراقبت در منزل

پوستر طراحي و روانسنجی ابزار سنجش قصد رفتار اخلاقی دانشجويان پزشكي مبتني بر تئوري رفتاربرنامه ريزي شده‎

پوستر عوامل موثر در رضایت مندی بیماران دیابتی سرپایی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در سال 1402

پوستر علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران بستری در بخش های اورژانس بیمارستان گلستان اهواز در سال 1400

پوستر آیا شایستگی های اخلاقی با امید در دانشجویان علوم پزشکی ارتباط دارد؟ یک مطالعه مقطعی

پوستر اولویت بندی و بررسی میزان رعایت ارزشهای اخلاقی پرستاری 

پوستر بررسی رابطه بین استرس شغلی و خطاهای پرستاری در همه گیری کرونا

پوستر بازاندیشی منشور گام دوم انقلاب در آئینه اخلاق پزشکی 

پوستر بررسی سبک زندگی دانشجویان تاثیرپذیر از الگوهای مختلف دانشگاهی در دانشکده پرستاری لار

پوستر بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی - بهداشنی نسبت به حفظ کرامت انسانی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان لارستان و گراش

پوستر چالش های تصمیم گیری اخلاقی کادر درمان در خصوص دستور عدم احیا :مطالعه مروری

‎پوستر آگاهی اخلاقی و ارتباط آن با حساسیت اخلاقی در دانشجویان پرستاری: پایه ای برای آموزش اخلاق پرستاری 

تعارض وجدان پرستاران در مراقبت از بیمار: تجارب پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه

 

 

 

 

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۲۲۴

پیشنهاد دوره:


نظرات (۰)

نظر بدهید