سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آخـریــن مطالب

نگاهی اجمالی به آیین نامه استاندارد سازی تابلوی مطب / دفتر کار

نگاهی اجمالی به آیین نامه استاندارد سازی تابلوی مطب / دفتر کار

موضوعات مربوط به تابلو ، مهر ، سرنسخه و کارت ویزیت اعضای سازمان نظام پزشکی همواره محل چالش فعالیت حرفه ای بوده و بسیاری از ابهامات و مشکلات روی داده به سبب عدم اطلاع از قوانین و آیین نامه های مربوطه می باشد و بدین سبب مرور مجدد و آموزش مکرر این قوانین و آیین نامه های مربوطه از الزامات ساماندهی این امر شده است و در این مطلب به مرور قوانین و آیین نامه های این مبحث پرداخته می شود .    

 

 

     

 

آیین‌نامه استانداردسازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشکی، مطب‌ها و دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی و وابسته

(موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام‌پزشکی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی)

فصل 1 – مقدمه

بخش 1- تعاریف:

 • مطب: به واحد ساختمانی/آپارتمانی اطلاق می‌گردد که پزشک/دندانپزشک با پروانه طبابت معتبر، تابلو و سرنسخه مجزا صرفا برای ارائه خدمات مجاز در چارچوب ضوابط سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت و درمان در آن به فعالیت می‌پردازد.
 • دفتر کار: به واحد ساختمانی/آپارتمانی اطلاق می‌شود که هر یک از اعضای سازمان نظام‌پزشکی دارای پروانه دفتر کار معتبر از سازمان نظام‌پزشکی، صرفا برای ارائه خدمات مجاز در چارچوب ضوابط سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش در آن به فعالیت می‌پردازد. به محل فعالیت دندانپزشکان تجربی و عینک‌سازان دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشت (به جز مؤسسات پزشکی)، دفتر کار اطلاق می‌شود.
 • مؤسسه: منظور، مؤسسه مجاز پزشکی است و عبارت است از شخصیتی حقوقی با مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی که به‌صورت خصوصی، دولتی، غیردولتی یا خیریه که به ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی بپردازد و دارای پروانه بهره‌برداری/تأسیس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی (حسب مورد) باشد. داروخانه، مرکز درمان سوءمصرف مواد، مرکز مشاوره ژنتیک در این آیین‌نامه تحت شمول تعریف مؤسسه هستند. چنانچه پزشک، دندانپزشک، ماما یا لیسانسیه پروانه‌دار در یک اتاق از مؤسسه‌ای مشغول به ارائه خدمات پزشکی باشند؛ به آن اتاق، مطب/دفتر کار اطلاق نمی‌گردد.
 • تابلو: تابلو به سازه‌ای اطلاق می‌شود که باهدف معرفی مطب/دفتر کار یا مؤسسات مشمول این آیین‌نامه در محل ارائه خدمت نصب می‌گردد.
 • انواع تابلوها به شرح ذیل می‌باشد:

الف- تابلو افقی: تابلویی است که به‌صورت افقی و چسبیده به ساختمان در محل مطب‌/دفتر کار یا مؤسسات نصب می‌گردد.

ب- تابلو عمودی: تابلویی است که به‌صورت عمود بر ساختمان در محل مطب‌/دفتر کار یا مؤسسات نصب می‌گردد.

ج- تابلو روی پایه: تابلویی است که بر روی پایه در محل معبر و نزدیکی ساختمان مطب‌/دفتر کار یا مؤسسات نصب می‌گردد.

د- تابلو جهت‌نما: تابلویی است که در ابتدای خیابان/گذر مطب‌/دفتر کار، مؤسسه، توسط شهرداری محل نصب می‌گردد.

 • نمای اصلی ساختمان: به قسمتی از جبهه اصلی ساختمان که به طور مستقیم یا از طریق حیاط به گذر عمومی دسترسی داشته و در معرض دید از طرف خیابان‌های اصلی یا میادین اصلی قرار داشته باشد، اطلاق می‌گردد.
 • سردر: به قسمتی از نمای اصلی ساختمان که حدفاصل بین مرز بالایی در ورودی ساختمان تا زیر سقف طبقه همکف، می‌باشد اطلاق می‌گردد. در مورد ساختمان‌هایی که حیاط در حدفاصل ساختمان و معبر قرار دارد، بالای دیوار حیاط نیز سردر محسوب می‌شود.
 • نمای جانبی ساختمان: به جداره‌ها و قسمتی از ساختمان‌ها اطلاق می‌گردد که به گذر عمومی دسترسی نداشته ولی از معبر عمومی دید داشته باشد.
 • دیوار حیاط: در ساختمان‌هایی که حیاط در حدفاصل ساختمان و معبر قرار دارد، دیوار‌های داخلی حیاط (به جز دیوار جبهه اصلی ساختمان) که از معبر قابل‌مشاهده‌اند، دیوار حیاط نامیده می‌شوند.
 • مهر: مهر عبارت است از یک وسیله کوچک فلزی، چوبی یا پلاستیکی که نام و شماره نظام‌پزشکی و اطلاعات عضو سازمان یا مؤسسه به طور برجسته روی آن تعبیه شده است و با نقش آن بر روی نسخ و اسناد پزشکی موجب اعتباربخشی نسخ و اسناد پزشکی از سوی شخص صاحب مهر می‌گردد.
 • سرنسخه: برگه‌ای حاوی مشخصات مطب/دفتر کار یا مؤسسه که دستورات دارویی، پاراکلینیک یا سایر دستورات عضو سازمان بر روی آن نوشته می‌شود و پس از نقش مهر معتبر می‌گردد.
 • کارت ویزیت: کارتی با اطلاعات مطب/دفتر کار یا مؤسسه است که جهت معرفی و همچنین ارائه اطلاعات تماس، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • پروانه طبابت: در این آیین‌نامه به پروانه طبابت یا دفتر کار صادره از سامانه پروانه مطب سازمان نظام‌پزشکی اطلاق می‌شود که در زمان بررسی معتبر بوده و تاریخ انقضای آن فرانرسیده باشد. چنانچه تاریخ پروانه طبابت منقضی شود، فاقد اعتبار بوده و هیچ یک از مواد این آیین‌نامه در خصوص آن قابل استناد نیست.
 • پروانه بهره‌برداری: در این آیین‌نامه به پروانه تأسیس یا بهره‌برداری مؤسسات پزشکی صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه‌های علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی، اطلاق می‌شود که در زمان بررسی معتبر بوده و تاریخ انقضای آن فرانرسیده باشد. چنانچه تاریخ پروانه بهره‌برداری منقضی شود، فاقد اعتبار بوده و هیچ یک از مواد این آیین‌نامه در خصوص آن قابل استناد نیست.
 • عضو سازمان: هر یک از شاغلین حرف پزشکی که به‌موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عضویت این سازمان درآمده باشد.

بخش 2- دامنه:

 • کلیه مؤسسات، مطب‌ها و دفاتر کار مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.

فصل 2 – تابلوی مطب‌،دفتر کار و مؤسسه پزشکی

بخش 1- کلیات

 • نصب تابلو استاندارد با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور برای کلیه مشمولین آیین‌نامه، در معرض دید، متصل به ساختمان محل استقرار و رو به گذر عمومی در یکی از محل‌های مجاز مندرج در ماده 28 همین آیین‌نامه الزامی است.
 • صاحبان پروانه طبابت‌/دفتر کار و مؤسسات مکلف‌اند هم زمان با جابه‌جایی یا تعطیلی به هر دلیلی، نسبت به جمع‌آوری تابلو/تابلوهای نصب شده اقدام نموده و موضوع را به سازمان نظام‌پزشکی و معاونت درمان دانشگاه مربوطه کتباً اعلام نمایند.
 • رعایت ضوابط فنی، ایمنی و سازه‌ای کلی تابلو الزامی بوده و بروز هرگونه خطرات مالی و جانی ناشی از عدم رعایت آن در مورد مطب‌/دفتر کار بر عهده صاحب پروانه و در مورد مؤسسات برعهده مؤسسه می‌باشد.
 • درج هرگونه دیوارنویسی بر روی دیوار بیرونی ساختمان یا محل‌های دیگر مجاور مطب‌/دفتر کار، به‌عنوان معرفی مطب/دفتر کار یا خدمات سلامت یا تابلو ممنوع است.
 • ذکر مندرجات تابلو به یک زبان دیگر بعد از متن فارسی و با قلم کوچک‌تر، بلامانع است.
 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار، محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی در تابلو الزامی است.
 • مندرجات دو طرف تابلوهای عمودی یا پایه‌دار باید یکسان باشد.
 • رنگ زمینه تابلو باید سفید باشد.
 • نوشتار اصلی تابلو باید به زبان فارسی باشد.
 • رنگ نوشتار باید از رنگ‌های تیره انتخاب شود تا روی پس‌زمینه سفید تابلو به‌راحتی قابل تمیز باشد.

بخش 2  محل نصب تابلو:

 • محل‌های مجاز نصب تابلو شامل سر در، دیوار حیاط، نمای ساختمان، نماهای جانبی ساختمان، لبه بام ساختمان، با ارجحیت نمای طبقه اول یا داخل محوطه اماکن و معابر با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور است.

تبصره: مؤسسات می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور در بام ساختمان محل استقرار مؤسسه اقدام به نصب تابلو نمایند.

 • نصب پلاک راهنما با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور به ابعاد حداکثر (30×21) در راهروهای داخل ساختمان بلامانع است.

بخش 3- تابلوی مطب‌/دفتر کار:

الف- مشخصات فیزیکی تابلوی مطب‌/دفتر کار:

 • نصب حداقل یک تابلو برای مطب‌/دفتر کار مطابق ماده 17 الزامی بوده و نصب حداکثر دو تابلوی دیگر با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور مجاز می‌باشد (جمعا سه تابلو به‌صورت افقی، عمودی یا پایه‌دار).
 • ماده 31.       اندازه تابلو باید به طول 70 سانتیمتر و ارتفاع 50 سانتیمتر باشد.
 • جنس تابلو باید نئون پلاست یا فلکسی فیس باشد.
 • ماده 33.       نصب ال‌ای‌دی ثابت یا متحرک، مانیتور، تابلوهای روان یا تابلوهای دارای قابلیت تغییر متن به‌عنوان تابلوی معرف ممنوع است.
 • جهت نوشته‌های تابلو باید افقی باشد.

ب- محتوای تابلوی مطب‌/دفتر کار:

 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است. استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در تابلو ممنوع است.
 • درج تلفن، ساعات و ایام پذیرش بیمار اختیاری است.
 • درج رتبه رسمی علمی (بورد/دانشنامه) چنانچه در پروانه طبابت قید شده باشد، اختیاری است.
 • ماماها و گروه‌های پروانه‌دار پزشکی با مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD ضمن رعایت الزام درج مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه دفتر کار می‌توانند از بین خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز، حداکثر سه عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • اعضای سازمان که بالاترین عنوان مندرج در پروانه طبابت آن ها دکترای پزشکی یا دندانپزشکی باشد، ضمن رعایت الزام درج مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت می‌توانند از بین رشته‌های تخصصی مجاز (بدون ذکر عنوان متخصص)، خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز حداکثر سه عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • پزشکان و دندانپزشکان متخصص ضمن رعایت الزام درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت می‌توانند از بین رشته‌های فوق‌تخصصی یا فلوشیپ مجاز (بدون ذکر عنوان فوق‌تخصص یا فلوشیپ)، خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز، حداکثر دو عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • پزشکان و دندانپزشکان دارنده درجه فوق‌تخصص یا فلوشیپ ضمن رعایت الزام درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت می‌توانند از بین خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز، حداکثر دو عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • عناوین مجاز تخصصی برای پزشکان و دندانپزشکان عمومی و عناوین مجاز فلوشیپ و فوق‌تخصصی برای متخصصان هر رشته ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین‌نامه توسط شورای‌عالی نظام‌پزشکی تصویب و اعلام شده و در صورت نیاز توسط همان شورا بازنگری می‌شود. عناوین مجاز تخصص یا فوق‌تخصص یا فلوشیپ باید مربوط به رشته‌هایی باشد که در حال حاضر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حال تدریس است.
 • خدمات مجاز برای هر یک از رشته‌ها و مقاطع، ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین‌نامه توسط شورای‌عالی نظام‌پزشکی تصویب و اعلام شده و در صورت نیاز توسط همان شورا بازنگری می‌شود.
 • فهرست دوره‌های طی شده مجاز برای هر رشته، از میان‌دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت حرفه‌ای برگزار شده توسط هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا دوره‌های مصوب برگزار شده زیر نظر مرکز ملی آموزش‌های مهارتی حرفه‌ای پزشکی وزارت بهداشت، توسط معاونت فنی و نظارت سازمان تهیه و در صورت موافقت کمیسیون مرکزی تابلو اعلام می‌گردد.
 • چنانچه مطب‌/دفتر کار در یکی از طرح‌های سلامت‌محور کشوری یا منطقه‌ای شرکت داشته باشد، مجاز به درج عنوان طرح در تابلو در مقطع اجرای طرح می‌باشد. در این صورت، عنوان طرح کشوری جایگزین یک عنوان از عناوین مجاز اختیاری (موضوع مواد 39-42) قابل درج در تابلو می‌شود. سلامت‌محور بودن کشوری یا منطقه‌ای توسط کمیسیون مرکزی تابلو موضوع همین آیین‌نامه احراز می‌گردد.
 • دو یا سه عنوان اختیاری موضوع مواد 39 تا 42 باید در یک سطر و بلافاصله در سطر زیرین عنوان اصلی مندرج در پروانه طبابت و با قلم کوچک‌تر از عنوان اصلی نوشته شود.

بخش 4- تابلوی مؤسسات پزشکی:

الف- مشخصات فیزیکی تابلوی مؤسسات پزشکی:

 • مؤسسات پزشکی که جزئی (قسمتی) از یک ساختمان را به خود اختصاص داده‌اند، ملزم به نصب حداقل یک تابلو به ابعاد حداکثر (140×100) هستند. مؤسسات با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور مجاز به نصب تابلوی دوم و یا سوم نیز می‌باشند (به‌صورت افقی یا عمودی).
 • طول تابلوی مؤسساتی که یک ساختمان مستقل به خود اختصاص داده‌اند حداکثر به‌اندازه ابعاد سردر ساختمان (عرض ساختمان) می‌باشد.
 • مؤسساتی که یک ساختمان مستقل به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند در صورت دسترسی و اشراف به چند گذر، در هر گذر یک تابلو با رعایت استاندارها و ضوابط این آئین‌نامه نصب نمایند.
 • مؤسسات پزشکی که یک ساختمان مستقل را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند بر اساس مفاد این آیین‌نامه و بر اساس قوانین جاری کشور تابلویی در پشت‌بام نصب نمایند.
 • مؤسساتی که در طبقه همکف واقع شده‌اند و دیوار مشرف به معبر یا دیوار حیاط مشرف به معبر دارند، طول تابلوی معرف می‌تواند به‌اندازه عرض واحد ساختمانی آن مؤسسه باشد.
 • نصب تابلوی مستقل خارج از ساختمان برای داروخانه داخلی مؤسسات، آزمایشگاه، رادیولوژی و سایر بخش‌‌های بیمارستان مجاز نیست، ولی نصب تابلو داروخانه مستقل مستقر در درمانگاه در معرض دید و خارج از ساختمان الزامی است.
 • در انتخاب جنس تابلوی مؤسسات محدودیتی وجود ندارد. ولی نصب مانیتور، تابلوهای روان یا تابلوهای دارای قابلیت تغییر متن به‌عنوان تابلوی مؤسسات ممنوع است.
 • مؤسسات پزشکی به‌استثنای بیمارستان، مجاز به نصب تابلوی مستقل برای کادر درمانی نیستند.

ب- محتوای تابلوی مؤسسات پزشکی:

 • نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.

تبصره 1: بیمارستان‌هایی که علاوه بر حداقل بخش‌های پایه تخصصی (داخلی – جراحی عمومی – زنان و زایمان – اطفال)، بر اساس پروانه بهره‌برداری دارای حداقل سه بخش تخصصی دیگر باشند، می‌توانند از عنوان بیمارستان تخصصی استفاده نمایند.

تبصره 2: بیمارستان‌هایی که بر اساس تبصره 1 مجاز به درج عنوان تخصصی در تابلو می‌شوند، چنانچه بر اساس پروانه بهره‌برداری دارای حداقل سه بخش فوق‌تخصصی باشد می‌توانند از عنوان بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی استفاده نمایند.

 • درج بخش‌های مندرج در پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه و حداکثر سه خدمت مجاز ارائه شده توسط مؤسسه اختیاری است، درج این خدمات در تابلوی مؤسسات پس از تصویب و ابلاغ فهرست خدمات مجاز هر مؤسسه توسط شورای‌عالی امکان‌پذیر خواهد بود.
 • درج نشان (لوگوی) سازمان نظام‌پزشکی الزامی است.
 • در صورتی که پروانه‌های تأسیس/بهره‌برداری توسط وزارت بهداشت/دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی صادر شده باشد، ذکر نام مرجع صدور پروانه اختیاری است.
 • درصورتی‌که پروانه‌های تأسیس/بهره‌برداری توسط مرجعی غیر از وزارت بهداشت/دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی صادر شده باشد، ذکر نام مرجع صدور پروانه الزامی است.
 • ماده 61.      . درج نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ (دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی) الزامی است.
 • در صورتی که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا خیریه باشد، درج نام مؤسس مطابق با مندرجات پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • درصورتی‌که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ خصوصی باشد درج نام مؤسس (شخصیت حقیقی یا حقوقی)، بر اساس مندرجات پروانه اختیاری است.
 • درج نام واقف (شخصیت حقیقی یا حقوقی) اختیاری است.
 • نوبت کاری مؤسسه مطابق پروانه بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.
 • تابلوی مؤسسات نباید حاوی تصاویر یا اشکال هندسی باشد.

تبصره: نشان (لوگو) مؤسسه در صورتی که به نام مؤسس ثبت رسمی شده باشد، اختیاری است.

 • شماره تلفن‌های مؤسسه الزامی است.
 • درج بیمه‌های طرف قرارداد اختیاری است.

بخش 7 کمیسیون نظارت بر استانداردسازی تابلوی حرف پزشکی

 • به‌منظور هماهنگی، سیاست‌گذاری و نظارت کلان در جهت ساماندهی وضعیت تابلوی مطب‌/دفتر کار و مؤسسات پزشکی (موضوع این آیین‌نامه) کمیسیون کشوری تابلو در سازمان نظام‌پزشکی کل با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
  • معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی (رئیس کمیسیون)
  • مدیرکل نظارت معاونت نظارت و فنی سازمان نظام‌پزشکی (دبیر کمیسیون)
  • یک نفر از اعضای جامعه پزشکی به انتخاب شورای‌عالی
  • معاون انتظامی سازمان یا نماینده تام‌الاختیار وی
  • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
  • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره: رئیس کمیسیون می‌تواند در موارد خاص اشخاص حقیقی یا نماینده اشخاص حقوقی را بدون حق رأی به کمیسیون دعوت نماید.

 • وظایف و اختیارات کمیسیون کشوری تابلو به شرح ذیل می‌باشد:

الف- هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح این آیین‌نامه در کشور

ب- بررسی و کارشناسی پیشنهادات در خصوص تابلو و ارائه آن ها به شورای‌عالی سازمان

 • به‌منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح این آیین‌نامه در هر استان، کمیسیونی در نظام‌پزشکی مرکز استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
 • رئیس شورای هماهنگی نظام‌پزشکی‌های استان (رئیس کمیسیون)
 • معاون فنی و نظارت نظام‌پزشکی مرکز استان (دبیر کمیسیون)
 • دادستان انتظامی شهرستان مرکز استان
 • یک نفر از اعضای سازمان، شاغل در بخش خصوصی استان (ترجیحا دارای دفتر کار یا مطب شخصی) به انتخاب شورای هماهنگی
 • یک نفر به‌عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان (در صورت وجود بیش از یک دانشگاه، یک نماینده از هر دانشگاه)
 • یک نفر به‌عنوان نماینده استانداری
 • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

تبصره 1: نماینده شهرداری شهر موردنظر حسب مورد توسط رئیس کمیسیون دعوت خواهد شد.

تبصره 2: در مورد پرونده‌های مربوط به شهرهای حوزه نظام‌پزشکی‌های دیگر استان، رئیس نظام‌پزشکی مربوطه حسب مورد توسط رئیس کمیسیون دعوت خواهد شد و با حق رأی در جلسه حضور خواهد یافت.

 • وظایف و اختیارات کمیسیون استانی تابلو به شرح ذیل می‌باشد:

الف- هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح این آیین‌نامه در استان

ب- بررسی و کارشناسی پیشنهادات در خصوص تابلو و ارائه آن ها به کمیسیون کشوری تابلو

ج- هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح مصوبات کمیسیون کشوری تابلو

فصل 2- مهر اعضای سازمان

 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است. استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت ممنوع است.
 • درج کامل شماره عضویت (کد حرف رشته و شماره نظام) الزامی است.
 • درج عبارت “نظام‌پزشکی: ” قبل از شماره عضویت الزامی است.
 • در مواردی که عضو سازمان دارای بیش از یک مقطع تحصیلی مندرج در پروانه طبابت باشد، درج مقطع و رشته پایین‌تر مندرج در پروانه طبابت اختیاری است.
 • جهت هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی، درج عبارت هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی الزامی است.
 • برای رزیدنت نوشتن عبارات “رزیدنت” یا “دستیار” و رشته تحصیلی الزامی است و درج سال، محل اشتغال و شماره دانشجویی اختیاری است.
 • درج لوگوی سازمان نظام‌پزشکی بلامانع است.
 • عضو سازمان موظف است مهر نظام‌پزشکی را در سازمان ثبت نماید.
 • حفظ و نگهداری مهر برعهده عضو سازمان بوده، مسئولیت نسخه منقوش به مهر بر عهده عضو است و چنانچه پزشکی مهر خود را در اختیار کارکنان اداری مطب یا مؤسسه قرار دهد، رافع مسئولیت وی در قبال نسخ صادره نخواهد بود. چنانچه مهر وی مورد سرقت، جعل، سوءاستفاده قرار گرفته و یا مفقود شود، وی مکلف است از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمنا موظف است حداکثر ظرف 3 روز کاری موضوع را به نظام‌پزشکی محل اعلام نماید.
 • در مهر نظام‌پزشکی، درج نام مؤسسه‌ای که عضو سازمان در آن شاغل است (حسب مورد با درخواست مؤسسه موردنظر صرفا برای استفاده در سرنسخه همان مؤسسه و در محل مؤسسه) اختیاری است.

تبصره 1: این مهر می‌بایست صرفا در اختیار عضو سازمان باشد و استفاده از آن بدون اجازه پزشک و یا در غیاب ایشان مجاز نمی‌باشد.

تبصره 2: اگر نام مؤسسه در مهر عضو درج شده باشد، پس از اتمام همکاری مهر امحا شود و امحای مهر به سامانه موضوع ماده 167 ثبت شود. در صورت عدم همکاری طرفین، اعلام به سازمان نظام‌پزشکی الزامی است.

تبصره 3: اگر نام مؤسسه در مهر عضو درج شده باشد، پس از اتمام همکاری استفاده از آن مهر هم برای عضو سازمان و هم برای مؤسسه ممنوع است.

 • کلیه مشمولان این آیین‌نامه مجاز به واگذاری مهر خود به دیگران نیستند و همچنین اجازه استفاده از مهر نظام‌پزشکی فرد دیگر را ندارند.
 • درج هرگونه عبارتی در متن مهر که خلاف این آیین‌نامه باشد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.  
 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار، محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.
 •  

فصل 3- سرنسخه‌های مطب/دفتر کار / مؤسسه پزشکی

بخش 1- سرنسخه مطب/دفتر کار

 • اندازه سرنسخه برای مطب/دفتر کار موضوع این آیین‌نامه حداقل A6 (cm 14.8×10.5) و حداکثر A4 (cm 30×21) می‌باشد.
 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است.
 • درج کامل شماره نظام‌پزشکی شامل کد حرف رشته و شماره عضویت الزامی است.
 • درج عبارت “نظام‌پزشکی: ” قبل از شماره عضویت الزامی است.
 • استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در سرنسخه ممنوع است.
 • درج نشانی و تلفن مطب/دفتر کار الزامی است.
 • درج شناسه کیو – آر اختصاصی پزشک (QR Code) مطابق با شناسه منقوش بر پروانه طبابت، بر روی سرنسخه الزامی است.
 • درج دورنگار و نشانی پست الکترونیک (Email Address) اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • درج ساعات پذیرش بیماران، اختیاری است.
 • درج محتوا در سرنسخه به زبان دیگر پس از زبان فارسی، اختیاری است.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی در سرنسخه، الزامی است.
 • استفاده از هرگونه تصویر، ممنوع است.

تبصره: استفاده از الگوهای گرافیکی و هندسی، اختیاری است.

 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.

بخش 2- سرنسخه مؤسسات پزشکی

 • اندازه سرنسخه برای مؤسسات پزشکی موضوع این آیین‌نامه حداقل A6 (cm 14.8×10.5) و حداکثر A4 (cm 30×21) می‌باشد.
 • درج نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.
 • در صورتی که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا خیریه باشد، درج نام مؤسس مطابق با مندرجات پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • بخش‌های تخصصی مطابق پروانه مؤسسه اختیاری است.
 • درج حداکثر 3 عنوان از خدمات اختیاری است.
 • درج نشانی و تلفن مؤسسه الزامی است.
 • درج دورنگار و نشانی پست الکترونیک (Email Address) اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • درج ساعات پذیرش بیماران، اختیاری است.
 • درج محتوا در سرنسخه به زبان دیگر پس از زبان فارسی، اختیاری است.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی، الزامی است.
 • درج نشان (لوگو) مؤسسه درصورتی‌که ثبت رسمی شده باشد، اختیاری است.
 • استفاده از هرگونه تصویر، ممنوع است.

تبصره: استفاده از الگوهای گرافیکی و هندسی، اختیاری است.

 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.
 •  
 •  

فصل 4- کارت ویزیت مطب/دفتر کار / مؤسسه پزشکی

 • حداکثر عرض کارت 55 میلی‌متر و حداکثر طول مجاز کارت 91 میلی‌متر می‌باشد.
 • در کارت ویزیت استفاده از هرگونه تصویر، ممنوع است.
 • استفاده از الگوهای گرافیکی و هندسی، اختیاری است.
 • درج نشان (لوگو) مؤسسه در صورتی که ثبت رسمی شده باشد، اختیاری است.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی در سرنسخه، الزامی است.
 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.

بخش 1 – کارت ویزیت مطب/دفتر کار

 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است.
 • درج کامل شماره نظام‌پزشکی شامل کد حرف رشته و شماره عضویت الزامی است.
 • درج عبارت “نظام‌پزشکی: ” قبل از شماره عضویت الزامی است.
 • استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در سر نسخه ممنوع است.
 • درج نشانی و تلفن مطب/دفتر کار الزامی است.
 • درج دورنگار و نشانی پست الکترونیک (Email Address) اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • ساعات پذیرش بیماران، اختیاری است.
 • درج محتوا در کارت ویزیت به زبان دیگر پس از زبان فارسی، اختیاری است.
 • درج بیمه‌های طرف قرارداد، اختیاری است.
 • درنظرگرفتن جای خالی جهت درج نام بیمار و زمان مراجعه بعدی، اختیاری است.

بخش 2 – کارت ویزیت مؤسسات پزشکی

 • درج نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.
 • درج تاریخ تأسیس مؤسسه اختیاری است.
 • شماره پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • در صورتی که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا خیریه باشد، درج نام مؤسس مطابق با مندرجات پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • بخش‌های تخصصی مطابق پروانه مؤسسه اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • درج نشانی و تلفن مؤسسه الزامی است.
 • درج محتوا به زبان دیگر پس از زبان فارسی اختیاری است.
 • درنظرگرفتن جای خالی جهت درج نام بیمار و زمان مراجعه بعدی اختیاری است.

فصل 5- سایر

بخش 1- مواد مشترک مربوط به تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت

 • درج اطلاعات مطب/دفتر کار/مؤسسه در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مجاز نوبت‌دهی و معرفی پزشکان، بلامانع است. در این صورت محتوای مندرج در صفحه سایت/ اپلیکیشن مذکور صرفاً باید منطبق با محتوای الزامی سرنسخه باشد.
 • چنانچه محتوای مندرجات موضوع ماده 143، مطالبی بیش از محتوای الزامی سرنسخه استاندارد داشته باشد، به منزله تبلیغات امور پزشکی محسوب شده و تحت شمول دستورالعمل تبلیغات سازمان قرار گرفته و نیازمند اخذ مجوز تبلیغات خواهد بود.
 • اعضای سازمان که فاقد پروانه طبابت هستند، حق تأسیس مطب/دفتر کار و همچنین ساخت تابلو و چاپ/انتشار سرنسخه و کارت ویزیت را ندارند.
 • استفاده از عنوان دکتر قبل از نام و نام خانوادگی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت چنانچه در عنوان پروانه طبابت قید شده باشد، الزامی است. استفاده از عنوان دکترا در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت آن دسته از اعضای سازمان که فاقد عنوان دکتر در پروانه طبابت هستند، ممنوع است.
 • درج عناوین استادیار، دانشیار، استاد و عضو هیئت‌علمی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت، حسب حکم هیئت‌علمی (دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور) مرتبط با عنوان مندرج در پروانه طبابت اختیاری است. چنانچه اعتبار حکم هیئت‌علمی به دلیل بازنشستگی یا هر دلیل دیگری منقضی شود، استفاده از این عناوین مجاز نمی‌باشد.
 • درج عناوین عضویت در انجمن‌ها و سایر تشکل‌های علمی داخل یا خارج کشور در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت ممنوع است.
 • در مواردی که عضو سازمان فارغ‌التحصیل دو رشته بوده و دارای دو شماره نظام‌پزشکی مستقل باشد، برای هر یک از رشته‌ها باید پروانه، تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مجزا داشته باشد و درج دو رشته یا دو شماره نظام‌پزشکی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مجاز نمی‌باشد.
 • در کلیه مطب‌ها داشتن تابلو، مهر، سرنسخه یا کارت ویزیت مشترک ممنوع است و حتی در موارد مطب مشترک، تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت باید مجزا باشد.
 • استفاده از عنوان متخصص به جز اعضایی که در پروانه طبابت آنان عنوان متخصص قید شده باشد، مجاز نیست.
 • استفاده از عنوان دکترای تخصصی به جز اعضایی که در پروانه طبابت آنان عنوان دکترای تخصصی قید شده باشد، مجاز نیست.

بخش 2- نظارت

 • هریک از نظام‌پزشکی‌های سراسر کشور بر حسن اجرای این آیین‌نامه در حوزه جغرافیایی مربوطه باید نظارت داشته باشند.
 • از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی تابلو ملغی و کارت ویزیت از شمول ماده 3 آیین‌نامه تبلیغات خارج می‌شود.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است الگوی تابلوی استاندارد هر یک از مطب‌ها و دفاتر کار را در میز شخصی الکترونیک اعضای سازمان به‌صورت خودکار نمایش دهد تا هر یک از اعضا نسبت به الگوی تابلوی استاندارد خود، واقف باشد.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است بستر ارسال الکترونیک تصاویر تابلوهای مطب/دفتر کار و مؤسسات پزشکی توسط صاحبان پروانه و مسئولین فنی مؤسسات را فراهم آورد و تصاویر دریافتی را مورد بررسی قرار دهد.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است اقدامات لازم را به عمل آورد تا تابلوی معرفی شده و مورد تأیید سازمان برای هر یک از مطب‌ها و دفاتر کار به‌صورت خودکار در تارنمای سازمان نظام‌پزشکی قابل‌مشاهده باشد.
 • هر یک از اعضای سازمان که مطب یا دفتر کار تأسیس می‌نماید، مکلف است تصویر تابلو/تابلوهای مطب/دفتر کار خود را در سامانه اعلامی سازمان نظام‌پزشکی بارگذاری نماید.
 • هر یک از نظام‌پزشکی‌ها مکلف‌اند تصاویر تابلوهای ارسالی از مطب/دفتر کار و مؤسسات حوزه فعالیت خود را بررسی و در صورت استاندارد نبودن اقدام لازم را انجام دهند.
 • واحدهای نظارتی کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در هنگام بازدیدهای نظارتی از مطب/دفتر کار و مؤسسات پزشکی در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، موظف‌اند علاوه بر اقدام مطابق ضوابط جاری وزارت بهداشت؛ موضوع را کتبا به رئیس نظام‌پزشکی محل منعکس نماید.
 • نظام‌پزشکی مکلف است در هنگام مواجهه با تخلفات تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت در حوزه فعالیت خود، به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) اخطار کتبی و ارائه مهلت دوهفته‌ای برای رفع مغایرت، صاحبان مطب/دفتر کار و مؤسسات پزشکی موظف‌اند در مهلت ارائه شده نسبت به رفع و اصلاح مغایرت اقدام نموده و تصویر موارد اصلاح شده را به سازمان نظام‌پزشکی ارائه نماید.

ب) نماینده نظام‌پزشکی مختار است جهت بررسی صحت‌وسقم مدارک ارائه شده در خصوص رفع مغایرت نسبت به بازدید از محل اقدام نماید.

ج) در صورت عدم رفع مغایرت در مهلت تعیین شده، مسئول فنی مؤسسه یا صاحب پروانه طبابت جهت رسیدگی انتظامی به دادسرای انتظامی نظام‌پزشکی مربوطه معرفی می‌شود.

 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است شیوه‌نامه اطلاع‌رسانی به اعضا، ثبت تصاویر و نظارت بر تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت را به نظام‌پزشکی‌های سراسر کشور ابلاغ نماید.
 • اتحادیه‌های مربوط به کلیه اصنافی که با ساخت تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مرتبط هستند، موظف‌اند ضوابط قانونی این آیین‌نامه را به اطلاع اعضای خود رسانده و اجرا نمایند.
 • هر یک از سازندگان تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت که برخلاف این آیین‌نامه نسبت به ساخت یا چاپ اقلام مذکور اقدام نمایند، متخلف بوده و تخلف آنان طبق ضوابط اتحادیه خود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
 • درج عبارات مرکز تخصصی، مرکز، کلینیک، پلی‌کلینیک در تابلو، مهر، سرنسخه یا کارت ویزیت مطب/دفتر کار به معنای تأسیس مؤسسه می‌باشد و ممنوع است.
 • درج هر عبارت یا محتوای دیگری به غیر از موارد اختیاری و الزامی مندرج در مواد این آیین‌نامه در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مجاز نمی‌باشد.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از تصویب آیین‌نامه امکانات ثبت تصویر تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت اعضا را در سامانه الکترونیکی سازمان فراهم نماید.
 • کلیه مشمولان این آیین‌نامه مکلف‌اند سرنسخه، مهر و کارت ویزیت خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه و تابلو خود را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ ضوابط، مطابق مفاد این آیین‌نامه اصلاح و در سامانه موضوع ماده 167 ثبت نمایند. از سه ماه پس از فراهم شدن امکان ثبت مهر در سامانه الکترونیکی سازمان، مهرهای ثبت نشده فاقد اعتبارند.
 • این آیین‌نامه در 169 ماده و 12 تبصره به استناد مصوبه شماره 7 سی و دومین جلسه شورای‌عالی مورخ   17/11/1398 و مصوبه شماره 2 شصت و هفتمین جلسه هیئت‌رئیسه شورای‌عالی مورخ 02/07/1399 به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است./09/07/1399

 

ادامه مطلب

نشست خرداد ماه شورای سردبیران مجله علمی فارسی سازمان برگزار شد

نشست خرداد ماه شورای سردبیران مجله علمی فارسی سازمان برگزار شد

جلسه با گرامیداشت یاد و نام آقای دکتر مسلم بهادری از اعضای پیشکسوت و فعال مجله ی علمی و ذکر صلوات و قرائت فاتحه ای برای ایشان  آغاز شد .  در ادامه  آقای دکتر شکارچی با بیان اینکه جهت ترغیب اساتید و داوران برای حضور فعال و ارائه نظرات داوری به موقع، نیاز به وجود مشوق هایی هست از حاضرین جلسه درخواست کردند تا نظرات و پیشنهادات خود را اعلام نمایند .

به دنبال این پیشنهاد حاضرین  در مورد تهیه بسته ای ( مادی معنوی )  از مشوق ها  اعم از آبونمان مجلات علمی معتبر، پرداخت حق عضویت ، طرح ترافیک ، اشتراک یکساله اینترنت همراه اول به اجماع نظر رسیدند . مقرر شد آقای دکتر شکارچی موضوع را جهت تصویب به مسئولین مربوطه ارائه دهند .

در ادامه این نشست مقالات ارسالی به سایت مجله مورد بررسی و بازنگری قرارگرفت و داوران انتخاب شدند .

همچنین مقرر گردید در فرم ارزیابی مقالات تحقیقی قسمت   fast reject، miner reject ، major reject   جهت اعلام نظر قطعی داوران در مورد مقاله قرار داده شود .

جلسه ساعت 14 با اتمام بررسی مقالات به پایان رسید .

ادامه مطلب

اولین نشست هماهنگی جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی برگزار شد

اولین نشست هماهنگی جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی برگزار شد

جلسه هماهنگی جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی با حضور آقای دکتر رئیس زاده ریاست کل سازمان ، آقای دکتر نژاد جواد ، معاون توسعه مدیریت و منابع و  آقای دکتر شکارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان و دبیران علمی این همایش در تاریخ دوشنبه دوم خرداد ماه 1401محل سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی در طبقه پنجم برگزار گردید.
در این جلسه ریاست کل سازمان ضمن تاکید بر لزوم توانمند سازی علمی و مهارتی جامعه پزشکی اظهار داشتند که دراجرای برنامه های آموزش مداوم بایستی از روش های نوین آموزشی بهره جست و با نیاز سنجی از گروه‌های مختلف پزشکی و جامعه ، موضوعات مورد نیاز و ضروری را با روش‌های مختلف و جدید آموزشی ارائه نمود و تاکید داشتند که مشارکت فعال شرکت کنندگان بر ارتقا برنامه ها خواهد افزود.

دکتر شکارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان در این جلسه ضمن تشریح برنامه های گروه های مختلف اظهار داشتند که جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور در تاریخ 26 لغایت 28 مرداد ماه سال جاری به مدت سه روز و با حداکثر امتیاز بازآموزی و با شرکت همه گروه‌های پزشکی به صورت حضوری در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار می گردد. وی گفت در این همایش بیش از 200 نفر از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور آخرین یافته ها وتازه ها و اورژانس های رشته های مختلف پزشکی را ارائه خواهند نمود.

در ادامه این جلسه دبیران علمی این همایش به تشریح برنامه های مختلف هر سالن پرداختند. دکتر ابوالفضل افشار فرد در خصوص اورژانس های جراحی ، دکتر نادر توکلی در مورد تازه ها و اورژانس های طب داخلی ، دکتر فرزاد فاتحی در خصوص تازه ها و اورژانس های نورولوژی و روانپزشکی ، دکتر اکبر فاضل در خصوص موضوعات مختلف و تازهای دندانپزشکی ، دکتر فرشاد هاشمیان در خصوص تازه های داروسازی ، دکتر صدیقه حنطوش زاده در خصوص تازه‌ها و اورژانس های زنان و دکتر نفیسه حسینی یکتا در خصوص تازه‌ها و اصول طب ایرانی مطالبی ارائه نمودند.

گزارش تصویری :

 

 

 

ادامه مطلب

روز جهانی طب اورژانس گرامی‌ باد

روز جهانی طب اورژانس گرامی‌ باد

فرارسیدن ششم خرداد (27 می)، روز جهانی طب اورژانس بر تمامی متخصصین و فعالین این عرصه گرامی باد.

ادامه مطلب

آیا آبله میمونی خطرناک است؟

آیا آبله میمونی خطرناک است؟


در روزهای اخیر خبر شیوع مواردی از آبله میمونی در ١٢ کشور دنیا برخی نگرانی‌ها را به دنبال داشته است.

آبله میمونی چیست و چگونه کشف شد؟ 
 آبله میمونی یا Monkeypox (مانکی پاکس) اولین بار در سال ۱۹۵۸ در دو گروه از میمون‌های یک مرکز تحقیقاتی گزارش شد و اولین گزارش شیوع انسانی به عنوان یک بیماری زونوتیک حدود ۵۲ سال پیش در جمهوری کنگو بود و بعد از آن فقط در برخی کشور‌های آفریقای غربی گزارش شد و البته موارد تک گیر که در اثر مسافرت بود؛ در کشور‌های آمریکا، انگلستان، اسرائیل و سنگاپور نیز دیده شده بود.

آبله میمونی توسط یک ویروس با DNA دو رشته ایی که به خانواده اورتوپاکس ویروس‌ها تعلق دارد ایجاد می‌شود. از لحاظ ژنتیکی دو نوع ویروس مانکی پاکس آفریقای مرکزی (کنگویی) و غرب آفریقا وجود دارد که نوع کنگویی بیماری خطرناکتر، شدیدتر و با قدرت سرایت و گسترش بیشتری همراه است. در حال حاضر هنوز محل ذخیره طبیعی (natural reservoir) آن ناشناخته باقی مانده است، هرچند میمون‌ها و برخی جوندگان فعلا متهم محسوب می‌شوند.

آبله میمونی در هفته‌های اخیر در کدام کشورهای جهان گزارش شده است.؟ 

 تاکنون سازمان جهانی بهداشت گزارشی از موارد تایید شده از آبله میمونی در ۱۲ کشور از جمله آمریکا، استرالیا، کانادا و ۹ کشور اروپایی شامل انگلستان، اسپانیا، پرتغال، آلمان، بلژیک، فرانسه، هلند، ایتالیا و سوئد دارد، در حالی که ۵۰ مورد مشکوک دیگر هم در حال بررسی هستند.

البته با گذشت موارد اروپایی از عدد ۱۰۰ ، روز گذشته WHO تقاصای نشست فوری در بخش اروپایی خود نمود تا وضعیت را بررسی و سپس اعلام موضع کند، هرچند اخطار لازم را برای آمادگی کشور‌های درگیر و یا در معرض خطر داده است.

طبق نظر NHS انگلستان که فعلا بیش از ۲۰ مورد تایید شده از بیماری را دارد، به لحاظ بالینی مانکی پاکس یک بیماری خفیف تا متوسط است که اکثر مبتلایان ظرف چهار هفته بهبود می‌یابند و انتقال بین افراد به راحتی نیست و گسترش عمومی آن (به نحوی که کرونا بوده) نامحتمل است، هرچند علت پیدایش مجدد این بیماری پس از چند دهه در کشور‌های غیرآفریقای غربی و مرکزی هنوز ناشناخته است، ولی ممکن است دلیل آن تغییر ژنتیکی در ویروس باشد.

به نظر می‌رسد؛ قدرت سرایت آن هم به نسبت ویروس نسل قبلی بیشتر شده است. به هر حال مدیر بخش اروپایی WHO اخطار داد که با رسیدن فصل گرما و بازگشت مسافرت‌ها، تجمعات و خیل توریست‌ها بعد از پایان دوران قرنطینه‌های پاندمی کرونا در تابستان پیش رو، خطر انتقال آبله میمونی بیشتر می‌شود.

علایم آبله میمونی چیست ؟

علایم آبله میمونی در انسان شبیه یا خفیف‌تر از بیماری آبله (که تا این لحظه ریشه کن شده تلقی می‌شود) است و دوره حمله (invasion) صفر تا ۵ روز برای آن ذکر شده که با تب، سردرد، درد عضلانی، درد کمر، لرز و احساس خستگی شدید شروع می‌شود.

تنها فرق علامتی مانکی پاکس با آبله و سایر بیماری‌ها با ظاهر مشابه در این است که می‌تواند غدد لنفاوی را درگیر و متورم کند (لنفادنوپاتی)، در حالی که آبله، آبله مرغان و یا سرخک این کار را نمی‌کنند. دوره کمون (فاصله آلودگی فرد تا اولین علامت) در حدود ۶ تا ۱۴ روز است، اما ۵ تا ۲۱ روز هم گزارش شده، لذا در صورت تماس قطعی با فرد مبتلا باید دوره قرنطینه را حتی تا ۲۱ روز رعایت کرد.

ظرف ۱ تا ۳ روز (گاهی بیشتر) بعد از تب، بیمار بثورات پوستی (آبله ایی) بر روی صورت (۹۵٪ موارد) و سپس سایر قسمت‌های بدن از جمله ۷۵٪ موارد بر روی کف دست و پا‌ها خواهد داشت. مخاط دهان در ۷۰٪ موارد، اعضای جنسی در ۳۰٪ موارد و ملتحمه و قرنیه چشم در ۲۰٪ موارد مبتلا میشوند. جهت اطلاع پزشکان و کادر درمان و بهداشت، مراحل ظاهری بثورات به ترتیب شامل ظهور ماکول، پاپول، وزیکول، پوستول و زخم دلمه بسته (scabs) است، ابتلای غدد لنفاوی هم از شاخصه‌های افتراق آن با آبله و سرخک و آبله مرغان است.

راه تشخیص آبله میمونی 

دقیق‌ترین و قطعی‌ترین روش تشخیص از راه تهیه نمونه از تاول پوستی (از سطح ضایعه و یا مایع وزیکول و پوستول و یا از کبره خشک) و با رعایت ایمنی حداکثری توسط پرسنل و از طریق انجام تست PCR در آزمایشگاه می‌باشد. به دلیل ویرمی (ویروس در خون) سریعا گذرا، نمونه خون محیطی ارزش چندانی برای تشخیص ندارد.

باید توجه داشت که کلیه ویروس‌های اورتوپاکس عکس العمل متقابل سرولوژیک (cross reaction) دارند، لذا تست‌های مبتنی بر آنتی ژن و آنتی بادی ارزش تشخیصی اختصاصی چندانی ندارند.

آبله میمونی می‌تواند خطرناک باشد و این بیماری چقدر مرگبار است؟ 

هرچند بیماری خودمحدود شونده است؛ اما ممکن است موارد شدید که معمولا در کودکان اتفاق می‌افتد، پیش آید که بستگی به دوز اولیه آلودگی (viral load) و شرایط سلامت کودک دارد و البته وجود بیماری زمینه ای به خصوص نقص ایمنی می‌تواند وخامت اوضاع را به دنبال داشته باشد.

از عوارض ثانویه ابتلا به آبله میمونی میتوان از عفونت‌های ثانویه دیگر، برونکوپنومونی (ذات الریه)، عفونت خون (سپسیس)، عفونت مغز (آنسفالیت) و عفونت قرنیه با احتمال از دست دادن بینایی نام برد.

دوره بیماری بین ۲ تا ۴ هفته است و میزان مرگ و میر در برخی منابع قدیمی‌تر یک در هر ۱۰ مورد مبتلا (۱۰٪) ذکر شده، اما WHO به ۶-۳٪ اعتقاد دارد. باید توجه داشت کشندگی بیماری آبله ۳۰ درصد بوده است.

راه‌های پیشگیری از ابتلا به آبله میمونی چیست؟

راه‌های پیشگیری عبارت است از پرهیز از تماس با حیوانات و یا جسد آن‌ها که احتمالا محل ذخیره طبیعی هستند، پرهیز از تماس با اشیا بخصوص محل قرارگیری و بستر حیوان یا فرد مبتلا، ایزوله کردن فرد مبتلا، شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون یا الکل و همچنبن استفاده از لباس‌های محافظ برای کادر درمان که در تماس با مبتلایان هستند.

البته واکسن JYNNEOS که با نام‌های ایموامیون و ایموانکس موجودند و در آمریکا برای پیشگیری از آبله میمونی برای افراد در معرض خطر قرار دارند؛ استفاده می‌شود.

راه انتقال آبله میمونی چیست؟

انتقال ویروس توسط تماس مستقیم انسان با حیوان، با انسان یا با اشیا آلوده به ویروس است. ویروس از طریق پوست آسیب دیده (حتی ضایعات میکروسکوپیک)، تنفس هوای آلوده به ذرات حاوی ویروس و یا ترشحات مخاطی (چشم، بینی یا دهان) منتقل می‌شود، هرچند انتقال حیوان به انسان میتواند از طریق گاز گرفتگی، خراشیدگی ناخن حیوان، تماس با گوشت حیوان مبتلا حین آماده سازی گوشت یا تماس با هر قسمت از بدن و یا محل زندگی و بستر حیوان صورت پذیرد. در ضمن، چون انتقال تنفسی از طریق ذرات درشت تنفسی است نیازمند تماس چهره به چهره نزدیک و طولانی است.

 درمان آبله میمونی 

همانند بسیاری از بیماری‌های ویروسی دیگر، درمان قطعی برای آبله میمونی وجود ندارد، هرچند واکسن، دارو‌های ضد ویروسی و واکسینا ایمیون گلوبولین Vaccina Immune Globulin (VIG) هم اکنون در کشور‌هایی مثل آمریکا برای پیشگیری و درمان بیماری در دسترس است.

واکسن آبله میمونی توسط واکسن قابل کنترل است؟

 واکسن آبله، Cidofovir و ST-۲۴۶ و همچنین VIG می‌توانند برای کنترل انتقال عمومی یا اپیدمی آبله میمونی به کار روند؛ البته واکسن JYNEOS که برای آبله میمونی از FDA مجوز گرفته می‌تواند برای آبله هم استفاده شود. مطالعات قبلی حاکی از اثرگذاری ۸۵ درصدی واکسن آبله بر علیه مانکی پاکس است. محققان معتقدند حتی تزریق واکسن پس از تماس هم می‌تواند از بیماری پیشگیری کند یا از شدت آن بکاهد.

واکسن دیگری که مجوز گرفته به نام ACAM۲۰۰۰ از نوع ویروس زنده بوده و در افراد بالای ۱۸ سال هم برای آبله و هم آبله میمونی کاربرد دارد.

واکسن رقیق شده واکسینیا وایروس (سویه آنکارا) نیز در سال ۲۰۱۹ برای مانکی پاکس تایید شد که شامل دو دوز است، اما چندان در دسترس نیست.

مطالعات حیوانی حاکی از اثرگذاری ST-۲۴۶ برای درمان بیماری‌های ناشی از اپیدمی ویروس‌های اورتوپوکس است.

در اروپا EMA داروی تکوویریمات Tecovirimat را که ابتدا برای آبله مرغان بود را برای درمان مانکی پاکس تایید کرده است.

باید دقت کرد که VIG که برای درمان عوارض آبله میمونی به کار میرود در آبله اثر ندارد و هنوز فایده آن برای موارد شدید اثبات نشده است، اما میتواند بعنوان پیشگیری در افرادی که در تماس با آلودگی قرار گرفتند به کار رود.

در حال حاضر انگلستان مشغول ایجاد ذخیره واکسن برای احتمال گسترش این بیماری است و اسپانیا نیز هزاران دوز واکسن مانکی پاکس خریداری کرده است.

در شرایط کنونی برای مقابله با آبله میمونی باید چه اقداماتی در ایران انجام شود؟
 هرچند برخلاف جو وحشت ناشی از تمرکز خبرگزاری‌ها بر این بیماری، در حال حاضر تا اعلام رسمی WHO جای نگرانی شدیدی نیست و اکثر مردم به دلیل ترس باقی مانده از پاندمی کرونا نسبت به اخبار آبله میمونی (مانکی پاکس) حساسیت زیادی نشان می‌دهند؛ اما با توجه به اعلام نشست فوری WHO، دلیل نمی‌شود که هشیاری و آمادگی خود را حفظ نکنیم.

وزارت بهداشت می‌بایست سریعا نسبت به صدور دستورالعمل بالینی (گایدلاین) مربوط به آبله میمونی و آموزش کادر درمان که در صف اول برخورد احتمالی قرار دارند اقدام کند و دستور اکید برای تهیه نمونه توسط کادر درمان و بهداشت از موارد احتمالی (هرچند فعلا احتمال درگیری ایران کم است) برای ارسال به یک آزمایشگاه مرجع که بتواند این ویروس را به طریق PCR شناسایی کند، صادر نماید

در عین حال رسانه‌های رسمی برای کاهش وحشت عمومی و اطلاع رسانی درست با بهره گیری از اساتید متخصص بیماری‌های عفونی، ویروس شناسی و اپیدمیولوژی اقدام به تولید  برنامه کنند تا از تشویش اذهان مردم و حتی گسترش نگرانی در بین کادر‌های درمان پیشگیری شود.

باید دانست هنوز اطلاعات ما در خصوص قدرت سرایت موارد جدید آبله میمونی و میزان خطر آن برای جهان تکمیل نیست؛ البته شواهد موجود احتمال افزایش قدرت انتقال در اثر تغییرات ژنتیکی در نسل قبلی این ویروس را مطرح می‌کند، ولی این فعلا تنها یک حدس است.

البته اپیدمیولوژیست‌ها بهتر می‌توانند توضیح دهند، اما آبله میمونی هرچند همانند کووید۱۹ یک بیماری ویروسی است، اما به دلیل سرعت انتقال بسیار پایین‌تر از راه تنفسی، در صورت رعایت موارد بهداشت تماسی، اگر هم اپیدمی‌های محدودی رخ دهد، قابل کنترل‌تر از کروناست و نباید با کووید۱۹ آن را یکسان دانست.

نهایتا اینکه ایجاد یک ذخیره کوچک از واکسن و دارو‌های مربوط می‌تواند یک تمهید مناسب برای موارد احتمالی در کشور باشد تا هم از شیوع و هم شدت بیماری در صورت بروز در یک منطقه یا جمعیت محدود، کاست. شناسایی و اقدام به موقع حتی در صورت ورود این ویروس می‌تواند امکان مهار آن را در منطقه فراهم کند.

مجددا تاکید می‌شود؛ آگاهی بخشی مناسب و موثر و به موقع به جامعه پزشکی و عموم مردم، مهمتربن اقدام دستگاه‌های مسئول است. باید در صورت بروز حتی یک مورد از بیماری، آن را عقلانی بلافاصله پذیرفت و اعلام کرد تا زمان طلایی ایجاد آمادگی از دست نرود، هرچند با شرایط فعلی و همچنین تردد کم خارجیان در ایران، امکان ورود و شیوع آن کم‌تر است، اما صفر نیست، لذا باید در فرودگاه‌ها و کلیه مبادی ورودی و مرزی کشور، قالب‌های مصور آموزشی در اختیار مرزداران هوایی، زمینی و دریایی گذاشته شود.

 

دکتر حسن رودگری
مدیر پژوهشی
معاونت آموزش و پژوهش
سازمان نظام پزشکی ج.ا.ایران

به کوشش:
دکتر بابک پورقلیج

ادامه مطلب

سومین نشست هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان در سال 1401

سومین نشست هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان در سال 1401

سومین نشست هماهنگی کارکنان معاونت آموزشی در سال 1401 به تاریخ شنبه 31 اردیبهشت ماه  در دفتر این معاونت برگزار شد .

در این نشست حاضران به بررسی چگونگی برگزاری برنامه آموزشی مدیریت بیماران حاد قلبی و مدیریت پیشرفته حیات پرداختند . در ادامه این مبحث در مورد نحوه اختصاص امتیاز تخصیص یافته و گواهی حضور در برنامه هماهنگی های لازم بعمل آمد.
سپس موضوعات اولویت دار جشنواره مرداد ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت هماهنگی دبیران علمی و اجرایی برنامه و پیگیری امور تبلیغی و حقوقی مربوطه اخذ شد.
 بروز رسانی برنامه عملیاتی و تنظیم زمانبندی برنامه ها مورد تاکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده این امر مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

ادامه مطلب

برنامه آموزشی حضوری مدیریت بیماران قلبی و مدیریت پیشرفته حیات برگزار شد

برنامه آموزشی حضوری مدیریت بیماران قلبی و مدیریت پیشرفته حیات برگزار شد

برنامه آموزشی حضوری مدیریت بیماران قلبی و مدیریت پیشرفته حیات در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 اردیبهشت ماه 1401 با همکاری سازمان نظام پزشکی و سازمان اورژانس کشور با موفقیت برگزار شد.
 
این برنامه که بصورت آموزش دروس نظری و مهارت های عملی و در قالب سخنرانی و کارگاه برگزار شد ، مدیریت پایه و پیشرفته بیماران قلبی و مدیریت پیشرفته حیات را برای قریب به 50 تن از پزشکان شاغل در بخشهای اورژانس پیش بیمارستانی استان تهران به آموزش گذاشت .
ACS , ECG ،آریتمی فوق بطنی ، آریتمی بطنی ، تله کاردیولوژی ، ادم ریوی و نیز آلرژی و آنافیلاکسی از جمله عناوین مطالب آموزشی روز اول این دوره بودند .
circulation , Air way , breathing , Drug , Defibrillator و مراقبتهای پس از احیا ، موضوعات مورد بحث و آموزش در روز دوم این برنامه آموزشی بودند.
تعطیلی ناگهانی و برنامه ریزی نشده روز 27 اردیبهشت ماه در شهر تهران از نکات چالش برانگیز این دوره بود .

این برنامه با دارا بودن 6 امتیاز آموزش مداوم حضوری و موضوعات حیاتی مطرح شده در آن ، مورد توجه و تقدیر شرکت کنندگان قرار گرفت.

   

  

ادامه مطلب

25 اردیبهشت، روز بزرگداشت بزرگترین شاعر پارسی زبان

25 اردیبهشت، روز بزرگداشت بزرگترین شاعر پارسی زبان

25 اردیبهشت، روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

"فردوسی" در سال 329 هجری قمری در روستای باژ از توابع طوس خراسان متولد شد و طی سال ها تلاش شبانه روزی با خلق بزرگترین شاهکار ادبیات حماسی جهان " شاهنامه" زبان پارسی را زنده و متجلی کرد.

ای زبان فارسی، ای در دریای دری

ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری

جاودان زی، ای زبان دانش و فرزانگی

تا به گیتی نور بخشی آفتاب خاوری

و اما اینکه

" فردوسی" بزرگترین حماسه سرای تاریخ ادب پارسی در " شاهنامه" اوج دانش پزشکی ایرانیان را به نظم در آورده است  و به زیباترین وجه شکوه ،قله و قدمت تاریخ پزشکی ایران باستان را به تصویر کشیده است.

اشعار "حکیم طوس" نشان از پرمایگی،چیره دستی و احاطه ی همه جانبه ی این حکیم پرآوازه بر دانش و علم پزشکی دارد که در داستانهای حماسی و اشعار بی بدیل " شاهنامه " قوت و قدرت دانش پزشکی ایرانیان را حکیمانه متجلی کرده است.

در داستان تولد رستم از " رودابه" دستور سزارین رودابه را به سیمرغ می دهد و چون طبیبی حاذق طی بیش از 50 بیت از شعر تمام مراحل تولد،زایمان و نقاهت مادر را شرح می دهد:

بیاور یکی خنجر آبگون 

یکی مرد بینا دل پر فسون 

چنان بی گزندش برون آورید

که کس در جهان این شگفتی ندید

  نام حکیم برقامت " ابواقاسم فردوسی" نشان از آشنایی تام و تمام وی بر پزشکی و دارویی و حکمت و طبابت دارد. همچون بسیاری از حکمای پرآوازه پارسی زبان مانند حکیم عمر خیام،حکیم سنایی غزنوی، حکیم خاقانی که از طبیبان شهره عصر و دوره ی خویش بوده‌اند.

و اینکه آگاهی،احاطه و تسلط "حکیم سخن: بر امورات پزشکی در خلال بسیاری از اشعار و داستان های وی مشهود و عیان است.

از تک بیتی های مشهور فردوسی در باب اهمیت تندرستی:

ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی آید و کاستی

از اشعار معروف " حکیم سخن" در باب پرخوری :

نباشد فراوان خورش تندرست

بزرگ آنکه او تندرستی بجست

"حکیم طوس" در قصه ی تولد رستم و تهیه مرهم برای نقاط زخمی "رودابه " مادر رستم می گوید:

گیاهی گویمت با شیر و مشک

بکوب و بکن هر سه در سایه خشک

بر آن مال از پس، یکی بر من

خجسته بود سایه فر من

و "حکیم سخن" در بیان شان و منزلت پزشک،در شرح دوران پادشاهی انوشیروان و رفتن " روزبه" پزشک به کشور هندوستان می آورد:

 برفتند هرکس که دانا بدند

به کار پزشکی توانا بدند

و دیگر کلام سیمرغ درمانگر

سیمرغ درمانگر نماد پزشکی ایران است که با الهام از اساطیر ایران باستان و مستندات شاهنامه فردوسی طراحی شده است و در آبانماه 1392 در شورایعالی سازمان نظام پزشکی تصویب و به عنوان نشان فرهنگی جامعه صنفی پزشکی ایران معرفی شده است.

" سیمرغ" در شاهنامه نماد دانائی و خردمندی است و به رازهای نهان آگاهی دارد؛

 " زال را می پروراند و همواره او را به زیر بال خویش پشتیبانی می کند."

"به رستم در نبرد با اسفندیار روئین تن یاری می رساند و ..."

و اما کلام آخر

اینکه آثار حکیم طوس جدای از جنبه ی شعری و حماسی،دانشورانه است؛ فردوسی افسانه ننوشت، او " خرد" را سرچشمه و سرمایه تمام خوبی ها می داند و بر این باور است که آدمی با خرد، نیک و بد را از یکدیگر باز می شناسد و از این راه به " نیک بختی " این جهان و " رستگاری" آن جهان می رسد.

فردوسی در سال 411 هجری قمری از دنیا رفت. پس از مرگ وی از دفن او در قبرستان طوس ممانعت شد زیرا آن زمان دفن مسلمانان شیعه را در این قبرستان ممنوع کرده بودند. سرانجام فردوسی را در حیاط منزل خودش دفن کردند و یکی از حاکمان محلی غزنویان بنائی در محل مقبره ی فردوسی ساخت .

 

     دکتر محمدرضا عزیزی

     متخصص مغز و اعصاب

مدیر آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور

ادامه مطلب

همایش تازه‌های کرونا رکورد برنامه‌های آموزش مداوم کشور را شکست.

همایش تازه‌های کرونا رکورد برنامه‌های آموزش مداوم کشور را شکست.
مراسم تقدیر از اساتید و دست اندکاران تهیه برنامه آموزشی مجازی تازه های کرونا با حضور گسترده جامعه پزشکی و به ویژه افراد فعال در حوزه درمان کرونا در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در هتل لاله تهران برگزار شد.
 
دکتر بابک شکارچی ، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران در این مراسم با اشاره به اینکه در همایش تازه‌های کرونا گروه‌های مختلف پزشکی شرکت کردند و در این برنامه از بهترین سخنرانان استفاده شد، گفت: در این همایش مطالبی که در مرزهای دانش در ارتباط با بیماری کرونا وجود داشت، به همکاران پزشک در گروه‌های مختلف ارائه شد. برنامه‌های آموزشی سازمان در سال جدید نیز در همین راستا خواهد بود و امیدواریم بتوانیم با کمک به ارتقای دانش همکاران پزشک در نهایت به ارتقای سلامت مردم کمک کنیم. همایش تازه‌های کرونا رکورد برنامه‌های آموزش مداوم کشور را شکست.
 
در ادامه این مراسم رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اینکه در بیش از دو سال شیوع کووید تلخی‌ها و مرارت‌های زیادی به جامعه جهانی و جامعه ایران تحمیل شد اما فرصت‌هایی هم به وجود آمد که باید این فرصت‌ها را ببینیم و هم بازتعریف کنیم و از آنها استفاده کنیم، توضیح داد: همانطور در دوران دفاع مقدس با وجود همه تلخی‌ها و مصیبت‌ها اما از نظر دفاعی و امنیتی کشور را واکسینه کردیم به طوری که الان کسی جرات ندارد نگاه چپ به کشور بیندازد، باید از تجربیات و دستاوردهای دوران کرونا هم استفاده و آنها را مدون کنیم تا در حوادث مشابه آینده مقاوم‌تر شویم، سیستم‌های بهداشتی قوی‌تر داشته باشیم و کارهای تحقیقاتی را هدفمندتر انجام دهیم و اگر از این فرصت استفاده نکنیم، دچار خسران خواهیم شد.
 
دکتر محمد رئیس‌زاده افزود: همایش تازه‌های کرونا در یک وسعت بی نظیر بوده و تا کنون با مشارکت 63 هزار نفر در آن شرکت کرده اند که رکوردی در حوزه بازآموزی در کشور است. این همایش 47 نفر سخنران داشت که در حدود 2000 دقیقه تجربیات دست اول و ماحصل تجربیات خود را ارائه کردند. نکته جالب این بود که اساتید سخنران این همایش خودشان در فیلد درگیر بودند و در بازآموزی مطالبی که خود اساتید و سخنرانان لمس و مدون کرده بودند، ارائه شد نه اینکه مطالب را از جایی گرفته باشند و بخواهند بازگو کنند. تا تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1401حدود 4 میلیون بازدید از سایت و محتواها، 40 ترابایت ترافیک مصرفی همایش، 173 هزار بازدید از مطالب کووید و ارائه 98 مبحث آموزشی از دیگر آمارهای مهم همایش تازه‌های کرونا بودند. این برنامه آموزشی تا 27 خرداد ماه سال جاری تمدید شده است .
 
در پایان این مراسم از اساتید و دست‌اندرکاران برگزاری همایش تازه‌های کرونا تقدیر شد.
ادامه مطلب

ارزش پزشک در کشور کمتر از آرد شده است/ مسئولین صرفا نگران قاچاق آرد نباشند

ارزش پزشک در کشور کمتر از آرد شده است/ مسئولین صرفا نگران قاچاق آرد نباشند

دکتر بابک شکارچی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که فاکتورهای زیادی برای مهاجرت پزشکان وجود دارد؛ اظهار کرد: تعرفه های درمانی غیرواقعی، فشار کاری دوران رزیدنتی، تبعیض در حقوق های دریافتی ، نبود امکانات رفاهی و درمانی در مناطق دورافتاده برای گذراندن دوره طرح و ... از جمله عوامل مهاجرت پزشکان است.

وی افزود: اغلب پزشکان عمومی که امکان  ادامه تحصیل و گرفتن تخصص را ندارند، تصمیم به مهاجرت می گیرند؛ و با توجه به این که شرایط اقتصادی برای فعالیت پزشک عمومی در کشور مهیا نبوده و نظام سلامت نیز این گروه از پزشکان را در قالب طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع به کار نگرفته است، میزان مهاجرت در این قشر بیش از سایر گروههای پزشکی است.

وی ادامه داد: کشورهای کانادا، انگلستان، آلمان، استرالیا و نیوزیلند، دانمارک، سوئد و نروژ در کنار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، از پرطرفدارترین کشورها برای مهاجرت پزشکان‌ به شمار می‌روند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی کشور گفت: پزشکان تافته جدا بافته از مردم نیستند و تورم و گرانی و سایر شرایط اقتصادی شامل حال پزشکان نیز می شود ، لذا بسیاری از همکاران برای گذران زندگی خود یا به مشاغلی غیر از طبابت روی می آورند، یا وارد حوزه‌های دیگر مانند انجام کارهای زیبایی بدون جراحی( تزریق ژل و بوتاکس و... ) می شوند و یا تصمیم به مهاجرت می گیرند.

شکارچی تصریح کرد: پزشکان نیز به دغدغه های معیشتی مردم واقف بوده و خواهان افزایش پرداخت از جیب بیمار نیستند؛ اما چگونه است که مسئولان به فکر قاچاق آرد و خروج آن از کشور هستند اما فکری به حال جامعه پزشکی که سرمایه های اجتماعی این مملکت بوده و هزینه های زیادی صرف تربیت آن ها شده است؛ نمی کنند و آیا ارزش یک پزشک از آرد کمتر است؟ چگونه دغدغه مهاجرت پزشکان را که سالانه به تعداد آن ها افزوده می شود؛ ندارند؟!

وی با اشاره به این که ساعت‌های طولانی کشیک، شیفت‌های شبانه سنگین، نبود تناسب میان درآمد با میزان تلاش پزشکان و ... از جمله مواردی است که هیچ گاه به چشم نمی آید ؛ خاطرنشان کرد: معیار قضاوت مردم از شرایط معیشتی رشته پزشکی تنها برای حدود 5  درصد از جامعه پزشکی است؛ درحالی‌که 95 درصد از این قاعده مستثنی هستند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظا م پزشکی با بیان این که در مورد علت مهاجرت پزشکان مباحثی مثل میزان درآمد ناکافی با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم بالا، نبود امکانات و تجهیزات پزشکی کافی و درآمد بسیار خوب در خارج از کشور، فراهم بودن تضمین کافی برای تامین آینده خانواده و داشتن یک زندگی باثبات و غیره مطرح است؛ اذعان کرد: از دولت و حاکمیت انتظار می‌رود با بررسی همه‌جانبه ابعاد موضوع و توجه به مصلحت عامه مردم،  طرح و برنامه مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان به خصوص پزشکان ارائه دهد تا شاهد خروج سرمایه های اجتماعی از کشور نباشیم و بلکه این مهاجرت ها حالت عکس نیز پیدا کند./

ادامه مطلب