سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آخـریــن مطالب «پاندمی»

روزنگار اپیدمیولوژی کووید۱۹ در ایران

روزنگار اپیدمیولوژی کووید۱۹ در ایران

با توجه به اپیدمی کروناویروس جدید، الگوی بیماری‌زایی و ابتلای ویروس در کشور و دیگر نقاط جهان وهمچنین پیش‌بینی روند بیماری و مدل های اپیدمیولوژیک در قالب یک گزارش «روزنگار اپیدمیولوژی کرونا ویروس» منتشر می‌شود. این روزنگار به همت کمیته اپیدمیولوژی کووید- 19 وزارت بهداشت تهیه می‌شود. 

به گفته دکتر علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت و مدیر کمیته اپیدمیولوژی کووید- 19، این فکت شیت با استفاده از ظرفیت متخصصین کمیته کشوری و اساتید برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و همچنین تجارب دیگر کشورها در بررسی اپیدمیولوژیک بیماری و یافته های خارجی و داخلی بررسی و اعلام خواهد شد:

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۶ تیر

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۵ تیر

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۰ تیر

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۳ تیر

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۲ خرداد

دانلود‌(PDF) نسخه ۰۵ خرداد

دانلود‌(PDF) نسخه ۰۳ خرداد

دانلود‌(PDF) نسخه ۳۱ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۳۰ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۶ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۵ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۲ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۰ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۹ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۸ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۷ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۶ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۵ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۴ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۳ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۲ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۱ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۰ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۹ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۸ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۷ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۵ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۴ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۳ ادیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۲ اردیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۱ ادیبهشت

دانلود‌(PDF) نسخه ۳۱ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۳۰ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۸ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۷ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۵ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۶ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۱۱ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۹ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۸ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۴ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۳ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۲ فروردین

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۷ اسفند

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۴ اسفند

دانلود‌(PDF) نسخه ۲۳ اسفند

 

ادامه مطلب