سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

اورژانس های چشم پزشکی 2
اورژانس های چشم پزشکی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  20 مردادماه 1401
مجازی
اورژانس های چشم پزشکی ۱
اورژانس های چشم پزشکی ۱
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  13 مردادماه 1401
مجازی
مدیریت سردردهای حاد
مدیریت سردردهای حاد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  6 تیرماه 1401
مجازی
سردرد
سردرد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  30 تیر 1401
مجازی
بیماری کریمه کنگو
بیماری کریمه کنگو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  23 تیر 1401
مجازی
کبد چرب
کبد چرب
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  16تیر 1401
مجازی
ندول های تیروئید
ندول های تیروئید
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  9 تیر 1401
مجازی
نقش لیزر در پریودنتولوژی
نقش لیزر در پریودنتولوژی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 2 تیر 1401
مجازی
برخورد با بیمار تب دار
برخورد با بیمار تب دار
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 26 خرداد1401
مجازی
رایگان
سرطان پروستات
سرطان پروستات
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 19خرداد1401
مجازی
خونریزی گوارشی
خونریزی گوارشی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 12 خرداد1401
مجازی
زخم های معده و دوازدهه
زخم های معده و دوازدهه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 5 خرداد1401
مجازی
تفسیر نوار قلب در سندرم حاد عروق کرونری قلب
تفسیر نوار قلب در سندرم حاد عروق کرونری قلب
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  29 اردیبهشت 1401
مجازی
درماتیت پوستی 2
درماتیت پوستی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 22 اردیبهشت1401
مجازی
رایگان
درماتیت پوستی ۱
درماتیت پوستی ۱
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 15 اردیبهشت1401
مجازی
تاکی آریتمی قلبی
تاکی آریتمی قلبی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 8 اردیبهشت1401
مجازی
رایگان
برادی آریتمی قلبی
برادی آریتمی قلبی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 1 اردیبهشت1401
مجازی
رایگان
برخورد با درد قفسه صدری
برخورد با درد قفسه صدری
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  25 فروردین 1401
مجازی
رایگان
درمان فشار خون
درمان فشار خون
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  18 فروردین 1401
مجازی
رایگان
انسولین درمانی در بیماران دیابتی
انسولین درمانی در بیماران دیابتی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  11 فروردین 1401
مجازی
رایگان