سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

اهمیت سرطان پستان
اهمیت سرطان پستان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 21 تیرماه 1403
مجازی
درمان های نوین دیابت نوع دو
درمان های نوین دیابت نوع دو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 24 خردادماه 1403
مجازی
پیشگیری و درمان دیابت نوع دو
پیشگیری و درمان دیابت نوع دو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 3 خردادماه 1403
مجازی
درمان فشارخون با رویکرد داروهای نوین
درمان فشارخون با رویکرد داروهای نوین
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 10 خردادماه 1403
مجازی
مدیریت فشارخون با رویکرد درمان
مدیریت فشارخون با رویکرد درمان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 3 خردادماه 1403
مجازی
مدیریت فشارخون با رویکرد تشخیص
مدیریت فشارخون با رویکرد تشخیص
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403
مجازی
مدیریت فشارخون با رویکرد پیشگیری و تشخیص
مدیریت فشارخون با رویکرد پیشگیری و تشخیص
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1403
مجازی
اصلاح عیوب انکساری چشم
اصلاح عیوب انکساری چشم
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403
مجازی
ناباروری
ناباروری
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  30 شهریور 1401
مجازی
عوارض بعد از زایمان
عوارض بعد از زایمان
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 23 مردادماه 1402
مجازی
خونریزی بین حاملگی
خونریزی بین حاملگی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 26 مردادماه 1402
مجازی
سندرم حاد کرونری ( ACS)
سندرم حاد کرونری ( ACS)
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 19 مردادماه 1402
مجازی
تغذیه در بیماری های کبدی
تغذیه در بیماری های کبدی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 12 مردادماه 1402
مجازی
ضربه به سر: مراقبت ها ،باید ها و نباید ها
ضربه به سر: مراقبت ها ،باید ها و نباید ها
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 5 مردادماه 1402
مجازی
آنوریسم مغزی
آنوریسم مغزی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 22 تیرماه 1402
مجازی
نارسایی حاد کبد
نارسایی حاد کبد
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 15 تیرماه 1402
مجازی
انواع سوختگی
انواع سوختگی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 8 تیرماه 1402
مجازی
جراحی فک و صورت
جراحی فک و صورت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 1 تیرماه 1402
مجازی
بیماری پلک
بیماری پلک
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 25 خرداد ماه 1402
مجازی
ایمپلنت در قدام فک پایین مشکلات و خطرات
ایمپلنت در قدام فک پایین مشکلات و خطرات
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 4 خرداد ماه 1402
مجازی