سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

تفسیر نوار قلب در سندرم حاد عروق کرونری قلب
تفسیر نوار قلب در سندرم حاد عروق کرونری قلب
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  29 اردیبهشت 1401
درماتیت پوستی 2
درماتیت پوستی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 22 اردیبهشت1401
رایگان
درماتیت پوستی ۱
درماتیت پوستی ۱
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 15 اردیبهشت1401
تاکی آریتمی قلبی
تاکی آریتمی قلبی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 8 اردیبهشت1401
رایگان
برادی آریتمی قلبی
برادی آریتمی قلبی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 1 اردیبهشت1401
رایگان
برخورد با درد قفسه صدری
برخورد با درد قفسه صدری
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  25 فروردین 1401
رایگان
درمان فشار خون
درمان فشار خون
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  18 فروردین 1401
رایگان
انسولین درمانی در بیماران دیابتی
انسولین درمانی در بیماران دیابتی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  11 فروردین 1401
رایگان
پروتکل درمان دارویی دیابت
پروتکل درمان دارویی دیابت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  4 فروردین 1401
رایگان
مدیریت زخم پای دیابتی
مدیریت زخم پای دیابتی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 26 اسفند ۱۴۰۰
تظاهرات بالینی و درمان HIV
تظاهرات بالینی و درمان HIV
برنامه رسانه ملی - دارای امتیاز بازآموزی
رایگان
تظاهرات بالینی و درمان HIV
تظاهرات بالینی و درمان HIV
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
رایگان