سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

مدیریت فشارخون با رویکرد تشخیص
مدیریت فشارخون با رویکرد تشخیص
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403
مجازی
مدیریت فشارخون با رویکرد پیشگیری و تشخیص
مدیریت فشارخون با رویکرد پیشگیری و تشخیص
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1403
مجازی
اصلاح عیوب انکساری چشم
اصلاح عیوب انکساری چشم
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403
مجازی
ناباروری
ناباروری
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  30 شهریور 1401
مجازی
عوارض بعد از زایمان
عوارض بعد از زایمان
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 23 مردادماه 1402
مجازی
خونریزی بین حاملگی
خونریزی بین حاملگی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 26 مردادماه 1402
مجازی
سندرم حاد کرونری ( ACS)
سندرم حاد کرونری ( ACS)
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 19 مردادماه 1402
مجازی
تغذیه در بیماری های کبدی
تغذیه در بیماری های کبدی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 12 مردادماه 1402
مجازی
ضربه به سر: مراقبت ها ،باید ها و نباید ها
ضربه به سر: مراقبت ها ،باید ها و نباید ها
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 5 مردادماه 1402
مجازی
آنوریسم مغزی
آنوریسم مغزی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 22 تیرماه 1402
مجازی
نارسایی حاد کبد
نارسایی حاد کبد
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 15 تیرماه 1402
مجازی
انواع سوختگی
انواع سوختگی
برنامه رسانه ملی - دارای 1 امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 8 تیرماه 1402
مجازی
جراحی فک و صورت
جراحی فک و صورت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 1 تیرماه 1402
مجازی
بیماری پلک
بیماری پلک
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 25 خرداد ماه 1402
مجازی
ایمپلنت در قدام فک پایین مشکلات و خطرات
ایمپلنت در قدام فک پایین مشکلات و خطرات
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 4 خرداد ماه 1402
مجازی
ملاحظات پروتزی در درمان های ایمپلنت
ملاحظات پروتزی در درمان های ایمپلنت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1402
مجازی
رایگان
توانبخشی در آسیبهای مفصل زانو
توانبخشی در آسیبهای مفصل زانو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402
مجازی
ریفلاکس در شیرخوران و کودکان
ریفلاکس در شیرخوران و کودکان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1402
مجازی
هپاتیت حاد
هپاتیت حاد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  25 اسفندماه 1401
مجازی
جراحی چاقی
جراحی چاقی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  18اسفندماه 1401
مجازی