سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

علل مزمن کاهش بینایی
علل مزمن کاهش بینایی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  14 مهرماه 1401
مجازی
علل کاهش بینایی
علل کاهش بینایی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  7 مهرماه 1401
مجازی
بهداشت دهان و دندان در اطفال
بهداشت دهان و دندان در اطفال
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 31شهریورماه 1401
مجازی
مراقبت های سلامت دهان و دندان و مدیریت اورژانس های دندانپزشکی کودکان
مراقبت های سلامت دهان و دندان و مدیریت اورژانس های دندانپزشکی کودکان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 24 شهریورماه 1401
مجازی
آنفلوانزا
آنفلوانزا
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 17 شهریورماه 1401
مجازی
پانکراتیت
پانکراتیت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 10شهریور 1401
مجازی
سنگ های صفراوی
سنگ های صفراوی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  3 شهریور 1401
مجازی
پوکی استخوان
پوکی استخوان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  27 مرداد 1401
مجازی
اورژانس های چشم پزشکی 2
اورژانس های چشم پزشکی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  20 مردادماه 1401
مجازی
اورژانس های چشم پزشکی ۱
اورژانس های چشم پزشکی ۱
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  13 مردادماه 1401
مجازی
مدیریت سردردهای حاد
مدیریت سردردهای حاد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  6 تیرماه 1401
مجازی
سردرد
سردرد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  30 تیر 1401
مجازی
بیماری کریمه کنگو
بیماری کریمه کنگو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  23 تیر 1401
مجازی
کبد چرب
کبد چرب
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  16تیر 1401
مجازی
ندول های تیروئید
ندول های تیروئید
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  9 تیر 1401
مجازی
نقش لیزر در پریودنتولوژی
نقش لیزر در پریودنتولوژی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 2 تیر 1401
مجازی
برخورد با بیمار تب دار
برخورد با بیمار تب دار
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 26 خرداد1401
مجازی
رایگان
سرطان پروستات
سرطان پروستات
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 19خرداد1401
مجازی
خونریزی گوارشی
خونریزی گوارشی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 12 خرداد1401
مجازی
زخم های معده و دوازدهه
زخم های معده و دوازدهه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 5 خرداد1401
مجازی