سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

توانبخشی در آسیبهای مفصل زانو
توانبخشی در آسیبهای مفصل زانو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402
مجازی
ریفلاکس در شیرخوران و کودکان
ریفلاکس در شیرخوران و کودکان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1402
مجازی
هپاتیت حاد
هپاتیت حاد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  25 اسفندماه 1401
مجازی
جراحی چاقی
جراحی چاقی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  18اسفندماه 1401
مجازی
پارکینسون
پارکینسون
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  11 اسفندماه 1401
مجازی
پیچ خوردگی زانو
پیچ خوردگی زانو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  4 اسفندماه 1401
مجازی
سرطان پروستات
سرطان پروستات
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  20 بهمن ماه 1401
مجازی
شب ادراری اولیه کودکان
شب ادراری اولیه کودکان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  6 اسفندماه 1401
مجازی
سینوزیت و اوتیت اطفال
سینوزیت و اوتیت اطفال
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  29 دیماه 1401
مجازی
عفونت های تنفسی فوقانی در اطفال
عفونت های تنفسی فوقانی در اطفال
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  22 دیماه 1401
مجازی
رایگان
ترومای سیستم ادراری تحتانی
ترومای سیستم ادراری تحتانی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  15 دیماه 1401
مجازی
دیسک و تنگی کانال نخاع کمری
دیسک و تنگی کانال نخاع کمری
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  8 دیماه 1401
مجازی
ترومای کلیه
ترومای کلیه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  1 دیماه 1401
مجازی
اصول سونداژ مثانه
اصول سونداژ مثانه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  24 آذرماه 1401
مجازی
برخورد با درد شکم
برخورد با درد شکم
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  17 آذرماه 1401
مجازی
ترومای ستون فقرات 2
ترومای ستون فقرات 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  10 آذرماه 1401
مجازی
پسوریازیس
پسوریازیس
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  3 آذر1401
مجازی
ترومای ستون فقرات 1
ترومای ستون فقرات 1
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  26 آبانماه 1401
مجازی
اصول اولیه تفسیر عکس ساده ریه
اصول اولیه تفسیر عکس ساده ریه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  19آبانماه 1401
مجازی
آنفلوانزا
آنفلوانزا
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  12آبانماه 1401
مجازی