سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

شب ادراری اولیه کودکان
شب ادراری اولیه کودکان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  6 اسفندماه 1401
مجازی
سینوزیت و اوتیت اطفال
سینوزیت و اوتیت اطفال
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  29 دیماه 1401
مجازی
عفونت های تنفسی فوقانی در اطفال
عفونت های تنفسی فوقانی در اطفال
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  22 دیماه 1401
مجازی
رایگان
ترومای سیستم ادراری تحتانی
ترومای سیستم ادراری تحتانی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  15 دیماه 1401
مجازی
دیسک و تنگی کانال نخاع کمری
دیسک و تنگی کانال نخاع کمری
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  8 دیماه 1401
مجازی
ترومای کلیه
ترومای کلیه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  1 دیماه 1401
مجازی
اصول سونداژ مثانه
اصول سونداژ مثانه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  24 آذرماه 1401
مجازی
برخورد با درد شکم
برخورد با درد شکم
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  17 آذرماه 1401
مجازی
ترومای ستون فقرات 2
ترومای ستون فقرات 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  10 آذرماه 1401
مجازی
پسوریازیس
پسوریازیس
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  3 آذر1401
مجازی
ترومای ستون فقرات 1
ترومای ستون فقرات 1
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  26 آبانماه 1401
مجازی
اصول اولیه تفسیر عکس ساده ریه
اصول اولیه تفسیر عکس ساده ریه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  19آبانماه 1401
مجازی
آنفلوانزا
آنفلوانزا
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  12آبانماه 1401
مجازی
سکته حاد قلبی 2
سکته حاد قلبی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  5 آبانماه 1401
مجازی
سکته حاد قلبی 1
سکته حاد قلبی 1
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  28 مهرماه 1401
مجازی
عوارض متابولیک دیابت
عوارض متابولیک دیابت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  21 مهرماه 1401
مجازی
علل مزمن کاهش بینایی
علل مزمن کاهش بینایی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  14 مهرماه 1401
مجازی
علل کاهش بینایی
علل کاهش بینایی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  7 مهرماه 1401
مجازی
بهداشت دهان و دندان در اطفال
بهداشت دهان و دندان در اطفال
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 31شهریورماه 1401
مجازی
مراقبت های سلامت دهان و دندان و مدیریت اورژانس های دندانپزشکی کودکان
مراقبت های سلامت دهان و دندان و مدیریت اورژانس های دندانپزشکی کودکان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 24 شهریورماه 1401
مجازی