سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
تازه های تشخیص و درمان سندرم تونل کارپال
تازه های تشخیص و درمان سندرم تونل کارپال
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
بیماری های شایع زنان و زایمان
بیماری های شایع زنان و زایمان
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
سومین سمپوزیوم علمی نقش و کاربرد گیاهان دارویی
سومین سمپوزیوم علمی نقش و کاربرد گیاهان دارویی
با موضوع شیرین بیان - دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
دیس لیپیدمی در جمعیت های مختلف و دارو درمانی آن
دیس لیپیدمی در جمعیت های مختلف و دارو درمانی آن
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص و درمان مسمومیت با داروهای ضد افسردگی و خواب آورها
تشخیص و درمان مسمومیت با داروهای ضد افسردگی و خواب آورها
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص و درمان مسمومیت با الکل و مواد مخدر
تشخیص و درمان مسمومیت با الکل و مواد مخدر
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
درحال برگزاری
رویکرد به مصدومین ترومایی
رویکرد به مصدومین ترومایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
دومین سمپوزیوم علمی نقش و کاربرد گیاهان دارویی
دومین سمپوزیوم علمی نقش و کاربرد گیاهان دارویی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
ملاحظات اخلاقی و حقوقی در خطای پزشکی
ملاحظات اخلاقی و حقوقی در خطای پزشکی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
دارو درمانی اختلالات جنسی زنان و مردان
دارو درمانی اختلالات جنسی زنان و مردان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
دارو درمانی سنگهای کلیوی و اختلالات پروستات
دارو درمانی سنگهای کلیوی و اختلالات پروستات
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
اولین سمپوزیوم علمی نقش و کاربرد گیاهان دارویی
اولین سمپوزیوم علمی نقش و کاربرد گیاهان دارویی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
آشنایی با مسمومیت های شایع در ایران ( دارویی، شیمیایی، گزیدگی)
آشنایی با مسمومیت های شایع در ایران ( دارویی، شیمیایی، گزیدگی)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
پخش زنده برنامه حضوری: مدیریت و برخورد با حوادث شیمیایی
پخش زنده برنامه حضوری: مدیریت و برخورد با حوادث شیمیایی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
دانستنیهای دارویی اختلالات اسکلتی- عضلانی
دانستنیهای دارویی اختلالات اسکلتی- عضلانی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی مروری بر بیماریهای شایع رماتیسمی
وبینار علمی مروری بر بیماریهای شایع رماتیسمی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
مانا 1 (مراقبتهای ادغام یافته ی ناخوشی های اطفال)
مانا 1 (مراقبتهای ادغام یافته ی ناخوشی های اطفال)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
اورژانس های شایع بزر گسالان
اورژانس های شایع بزر گسالان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
دوره بین المللی کاربردهای علوم داده در صنعت سلامت
دوره بین المللی کاربردهای علوم داده در صنعت سلامت
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار مسمومیت های دارویی
وبینار مسمومیت های دارویی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین