سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
ورزش و کرونا (ملاحظات فعالیت ورزشی در زمان پاندمی کرونا در عموم مردم و ورزشکاران)
ورزش و کرونا (ملاحظات فعالیت ورزشی در زمان پاندمی کرونا در عموم مردم و ورزشکاران)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
درمان و مدیریت پرفشاری خون
درمان و مدیریت پرفشاری خون
دارای حداکثر 2.25 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
بیماری‌هـای ریوی و واکسیناسیـون کووید 19
بیماری‌هـای ریوی و واکسیناسیـون کووید 19
دارای 3 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
برخورد تشخیصی و درمانی با ندول تیروئید با ارائه کیس
برخورد تشخیصی و درمانی با ندول تیروئید با ارائه کیس
دارای 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار انتخاب درمان در اختلالات اضطرابی و افسـردگی
وبینار انتخاب درمان در اختلالات اضطرابی و افسـردگی
دارای 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر بیماری‌های عفونی شایع و مدیریت آنتی‌بیوتیک‌ها
مروری بر بیماری‌های عفونی شایع و مدیریت آنتی‌بیوتیک‌ها
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی پوست
تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی پوست
دارای 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
احیای قلبی ریوی در مطب
احیای قلبی ریوی در مطب
دارای حداکثر 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
برخورد با سنگ کلیه و عفـونت‌های ادراری
برخورد با سنگ کلیه و عفـونت‌های ادراری
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تغذیـه در ایام پسا کرونـا
تغذیـه در ایام پسا کرونـا
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تصویر برداری در پاندمی عفونت کووید 19
تصویر برداری در پاندمی عفونت کووید 19
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار ارتقای سلامت در دوران اپیدمی کووید 19
وبینار ارتقای سلامت در دوران اپیدمی کووید 19
با رویکردهای توانبخشی و پزشکی ورزشی
رایگان
خاتمه یافته
احیاء در مطب ویژه دندانپزشکان
احیاء در مطب ویژه دندانپزشکان
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تازه‌های فشار خون سیستمیک
تازه‌های فشار خون سیستمیک
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
غربالگری و رویکرد با بیماری‌های پستان
غربالگری و رویکرد با بیماری‌های پستان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
احیاء قلبی ریوی بالغین و اطفال
احیاء قلبی ریوی بالغین و اطفال
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار طب کودکان و نـوزادان
وبینار طب کودکان و نـوزادان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینـار انوریسم‌های توراسیک و  توراکو ابدومینال
وبینـار انوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر داروهای پرکاربرد در درمان اختلالات روانپزشکی
وبینار مروری بر داروهای پرکاربرد در درمان اختلالات روانپزشکی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
طب اورژانس در کووید 19
طب اورژانس در کووید 19
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
رایگان