سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
اصول تشکیلاتی، اخلاقی و حقوقی فرایندهای اهداء عضو
اصول تشکیلاتی، اخلاقی و حقوقی فرایندهای اهداء عضو
دارای 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار فراینـد فراهـم‌آوری اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی
وبینار فراینـد فراهـم‌آوری اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی
دارای 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های دارویی در کوویـد ۱۹
وبینار تازه‌های دارویی در کوویـد ۱۹
رایگان
خاتمه یافته
وبینار بیماری‌های عفونی پوست
وبینار بیماری‌های عفونی پوست
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های مراقبت از بیماران دیابتی
وبینار تازه‌های مراقبت از بیماران دیابتی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر اختلالات شایع خواب و درمان‌هـای آنهـا
وبینار مروری بر اختلالات شایع خواب و درمان‌هـای آنهـا
رایگان
خاتمه یافته
CPR و احیا در مطب
CPR و احیا در مطب
رایگان
خاتمه یافته
زخــــم معــده در اپیدمی کووید۱۹
زخــــم معــده در اپیدمی کووید۱۹
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های درمان آسـم و کوویـد۱۹
وبینار تازه‌های درمان آسـم و کوویـد۱۹
رایگان
خاتمه یافته
وبینـــــار نفــرولـــوژی
وبینـــــار نفــرولـــوژی
معـاونت آمـوزشی سـازمان نظام پزشکی کشـور
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تغذیـــه در کرونــــا
وبینار تغذیـــه در کرونــــا
رایگان
خاتمه یافته
وبینار نحوه برخـورد با بیمـــــار مشــکوک به ترومـای عروقی اندام
وبینار نحوه برخـورد با بیمـــــار مشــکوک به ترومـای عروقی اندام
رایگان
خاتمه یافته
وبینار اورژانس های نورولوژی
وبینار اورژانس های نورولوژی
رایگان
خاتمه یافته
مدیریت کووید19 در سالمندان
مدیریت کووید19 در سالمندان
رایگان
خاتمه یافته
تعویض مفصـل در کووید19
تعویض مفصـل در کووید19
۱۷۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
تازه‌های کووید۱۹ در کودکان
تازه‌های کووید۱۹ در کودکان
معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کشـور و تهـران بزرگ برگـزار می‌کننـد
رایگان
خاتمه یافته
CPR و احیا در مطب
CPR و احیا در مطب
معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور و تهران بزرگ برگزار می‌کنند
۱۲۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
وبینـار مسمومیت‌هـا
وبینـار مسمومیت‌هـا
رایگان
خاتمه یافته
وبینار دیابت و کووید۱۹
وبینار دیابت و کووید۱۹
رایگان
خاتمه یافته
وبینار کووید۱۹ در گوش، حلق و بینی
وبینار کووید۱۹ در گوش، حلق و بینی
رایگان