سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
سرگیجه
سرگیجه
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار درمان دیابت نوع 1 و 2
وبینار درمان دیابت نوع 1 و 2
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تصویر برداری تومورهای استخوانی
تصویر برداری تومورهای استخوانی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
CBCT در دندانپزشکی
CBCT در دندانپزشکی
دارای 2.5 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
سرخک و اهمیت آن در شرایط فعلی کشور
سرخک و اهمیت آن در شرایط فعلی کشور
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
ملاحظات پزشکی ورزشی در کووید- 19 (2)
ملاحظات پزشکی ورزشی در کووید- 19 (2)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تازه های مامایی
تازه های مامایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
درمانهای فیزیوتراپی در اسپوندیلولیستزیس
درمانهای فیزیوتراپی در اسپوندیلولیستزیس
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تغذیه در بیماریهای مزمن
تغذیه در بیماریهای مزمن
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تازه های HPV و زگيل تناسلي
تازه های HPV و زگيل تناسلي
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
رمدسیویر در بیماران بد حال کووید
رمدسیویر در بیماران بد حال کووید
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار CPR بالغین با نگرش شیوع پاندمی کرونا ویروس و احیاء در شرایط خاص
وبینار CPR بالغین با نگرش شیوع پاندمی کرونا ویروس و احیاء در شرایط خاص
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
رژیم درمانی چاقی در کودکان
رژیم درمانی چاقی در کودکان
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
گفتار درمانی در سرفه مزمن: رویکردی جدید در درمان تیمی
گفتار درمانی در سرفه مزمن: رویکردی جدید در درمان تیمی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
کاردرمانی در اسپاستی سیتی کودکان مبتلا به فلج مغزی
کاردرمانی در اسپاستی سیتی کودکان مبتلا به فلج مغزی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
آشنایی با مسئولیت قانونی پزشکان
آشنایی با مسئولیت قانونی پزشکان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تداخل دارو و غذا
تداخل دارو و غذا
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
نسخه نویسی در مامایی
نسخه نویسی در مامایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار بازگشت وزن و یا کاهش وزن ناکافی بدنبال جراحی های چاقی
وبینار بازگشت وزن و یا کاهش وزن ناکافی بدنبال جراحی های چاقی
دارای حداکثر 3 امتیاز آموزش مداوم
آنلاین
خاتمه یافته
راهکارهای پیشگیری از قصور پزشکی
راهکارهای پیشگیری از قصور پزشکی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین