سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

سکته حاد قلبی 2
سکته حاد قلبی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  5 آبانماه 1401
مجازی
سکته حاد قلبی 1
سکته حاد قلبی 1
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  28 مهرماه 1401
مجازی
عوارض متابولیک دیابت
عوارض متابولیک دیابت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  21 مهرماه 1401
مجازی
علل مزمن کاهش بینایی
علل مزمن کاهش بینایی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  14 مهرماه 1401
مجازی
علل کاهش بینایی
علل کاهش بینایی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  7 مهرماه 1401
مجازی
بهداشت دهان و دندان در اطفال
بهداشت دهان و دندان در اطفال
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 31شهریورماه 1401
مجازی
مراقبت های سلامت دهان و دندان و مدیریت اورژانس های دندانپزشکی کودکان
مراقبت های سلامت دهان و دندان و مدیریت اورژانس های دندانپزشکی کودکان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 24 شهریورماه 1401
مجازی
آنفلوانزا
آنفلوانزا
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 17 شهریورماه 1401
مجازی
پانکراتیت
پانکراتیت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 10شهریور 1401
مجازی
سنگ های صفراوی
سنگ های صفراوی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  3 شهریور 1401
مجازی
پوکی استخوان
پوکی استخوان
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  27 مرداد 1401
مجازی
اورژانس های چشم پزشکی 2
اورژانس های چشم پزشکی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  20 مردادماه 1401
مجازی
اورژانس های چشم پزشکی ۱
اورژانس های چشم پزشکی ۱
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  13 مردادماه 1401
مجازی
مدیریت سردردهای حاد
مدیریت سردردهای حاد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  6 تیرماه 1401
مجازی
سردرد
سردرد
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  30 تیر 1401
مجازی
بیماری کریمه کنگو
بیماری کریمه کنگو
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  23 تیر 1401
مجازی
کبد چرب
کبد چرب
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  16تیر 1401
مجازی
ندول های تیروئید
ندول های تیروئید
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  9 تیر 1401
مجازی
نقش لیزر در پریودنتولوژی
نقش لیزر در پریودنتولوژی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 2 تیر 1401
مجازی
برخورد با بیمار تب دار
برخورد با بیمار تب دار
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 26 خرداد1401
مجازی