سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های بازآموزی‌های رسانه ملی

سرطان پروستات
سرطان پروستات
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 19خرداد1401
مجازی
خونریزی گوارشی
خونریزی گوارشی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 12 خرداد1401
مجازی
زخم های معده و دوازدهه
زخم های معده و دوازدهه
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 5 خرداد1401
مجازی
تفسیر نوار قلب در سندرم حاد عروق کرونری قلب
تفسیر نوار قلب در سندرم حاد عروق کرونری قلب
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  29 اردیبهشت 1401
مجازی
درماتیت پوستی 2
درماتیت پوستی 2
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 22 اردیبهشت1401
مجازی
رایگان
درماتیت پوستی ۱
درماتیت پوستی ۱
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 15 اردیبهشت1401
مجازی
تاکی آریتمی قلبی
تاکی آریتمی قلبی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 8 اردیبهشت1401
مجازی
رایگان
برادی آریتمی قلبی
برادی آریتمی قلبی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 1 اردیبهشت1401
مجازی
برخورد با درد قفسه صدری
برخورد با درد قفسه صدری
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  25 فروردین 1401
مجازی
رایگان
درمان فشار خون
درمان فشار خون
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  18 فروردین 1401
مجازی
رایگان
انسولین درمانی در بیماران دیابتی
انسولین درمانی در بیماران دیابتی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  11 فروردین 1401
مجازی
رایگان
پروتکل درمان دارویی دیابت
پروتکل درمان دارویی دیابت
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه  4 فروردین 1401
مجازی
رایگان
مدیریت زخم پای دیابتی
مدیریت زخم پای دیابتی
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه 26 اسفند ۱۴۰۰
مجازی
تظاهرات بالینی و درمان HIV
تظاهرات بالینی و درمان HIV
برنامه رسانه ملی - دارای امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تظاهرات بالینی و درمان HIV
تظاهرات بالینی و درمان HIV
برنامه رسانه ملی - دارای ۱ امتیاز بازآموزی - پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
مجازی
رایگان